top of page

André van der Voort

André van der Voort.jpg

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop

De ideeën die ik over politiek heb komen het beste tot hun recht in deze partij. Van huis uit ben ik altijd een sociaal iemand, die eigenlijk het beste met iemand voor heeft en ook deze sympathieën koester. Milieubewust, progressief in doen en denken en vooral niet de korte-termijn-visie zien, maar over een langere tijd vooruit denken en -kijken. Daarin liggen mijn kwaliteiten. Het verbinden van mensen, ongeacht achtergrond en/of status is mijn kernwaarde. Misschien te idealistisch gedacht, maar daarvoor heb ik mij altijd sterk willen maken. Elk individu telt en samen bereik je meer.

 

Vertel iets over jezelf.

Dat vind ik altijd lastig, maar zal toch een poging wagen. Ik ben een man die goed in de samenleving staat met oog voor mensen en processen. Naast mijn werk in de zorg (niet direct met de handen aan het bed, maar in een ondersteunende rol) probeer ik mij in mijn vrije tijd verdienstelijk te maken voor anderen. Daarin gaat soms meer tijd zitten dan in een werkweek, maar het levert ook weer nieuwe energie op. Die energie kan ik dan weer gebruiken voor dingen die er echt toe doen. Mijn vrijwilligerswerk bestaat vooral uit omroep gerelateerde zaken, zoals het maken van radioprogramma's en het verzorgen van de website als redacteur sport bij RTV Hollands Midden. Op sportief gebied ben ik nog actief als keeperstrainer (laatste jaar op het veld) en wil ik in de toekomst meer richting de begeleidende sfeer toe binnen een vereniging. Dat kan zijn als bestuurder, maar ook als initiator en/of opleider van mensen die nog aan het begin staan. Mijn (levens)ervaring wil ik dan voor anderen gebruiken en doorgeven.

 

Waarom ben je politiek actief

Eerlijk gezegd ben ik nog niet zo politiek actief en dat heeft alles te maken met mijn levendige vrijetijdsbesteding. Wel ben ik politiek bewogen als dingen in mijn directe omgeving gebeuren, zeker op sociaal en sportgebied. Uiteraard ben ik wel zeer geïnteresseerd in wat er allemaal speelt en waarmee de gemeente zich bezig houdt. Als ik er écht mijn tanden in zou zetten, zou ik mij op een hogere plaats willen gaan neerzetten. Maar dan moet ik eerlijk zijn en zou ik mij meer moeten inlezen om dat doel te bereiken. Echter een rol op de achtergrond schikt mij momenteel wel.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop

Het verbinden van mensen is mijn absolute speerpunt. Hierbij horen goede woonvoorzieningen met het "groene" karakter dat onze gemeente kenmerkt , een bloeiend centrum met een representatief winkelaanbod en een bruisend verenigingsleven in elke kern. Mede door de komst van de IKC's zie ik heel veel mogelijkheden om mensen meer bij elkaar te brengen. Verenigingen moeten openstaan voor veranderingen, maar kunnen wel hun eigen identiteit behouden. Het clusteren van verenigingen, oftewel bij elkaar brengen, is mijn échte speerpunt. Hierdoor krijg je levendigheid in het dorp (kern) en neemt de sociale betrokkenheid naar elkaar toe op een goede manier. In mijn ogen wordt de maatschappij steeds individualistischer en met dit project kun je die trend niet stoppen, maar wel remmen.

bottom of page