Dag Vlinder, hallo nieuwe sporthal

In de vergadering van 6 juli heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop unaniem besloten om een nieuwe sporthal te bouwen bij het Integraal Kindcentrum (IKC) in Ter Aar. Dit betekent dat de huidige sporthal De Vlinder in de toekomst zal verdwijnen. Al meer dan dertig jaar wordt de Vlinder gezien als dé belangrijkste sporthal van Ter Aar. Het gebouw is echter toe aan een flinke renovatie waardoor de gemeente meer zag in het plan om een nieuwe sporthal te bouwen, om zo uiteindelijk extra kosten te besparen. In de laatste meningsvormende raadsvergadering waren de standpunten hierover nog flink verdeeld tussen partijen als het IKC, Facebookgroep De Vlinder moet blijven!, de dorpsraad en de sportverenig

Extra geld voor Jeugdhulp

Er moet extra geld komen voor de uitvoering van de Jeugdhulp voor de gemeente Nieuwkoop en de andere gemeenten in deze regio. De gemeente is sinds een paar jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdhulp want daarmee moet het beter en goedkoper kunnen. Maar het geld wat de gemeente voor deze taak van het rijk krijgt daalt harder dan de vraag naar Jeugdhulp. En om de organisaties op een andere en vooral betere manier te laten werken is ook extra geld en tijd nodig. Natuurlijk Nieuwkoop zegt al jaren dat de kosten voor de baten uit gaan en dat we moeten investeren in de Jeugdhulp. Pien Schrama: "We zeggen volmondig JA tegen investeren in een andere werkwijze van de Jeugdhulp en JA

Onkruid vergaat niet!

Natuurlijk Nieuwkoop krijgt steeds meer signalen van inwoners dat onze wijken er minder verzorgd uitzien. Er groeit op veel plaatsen onkruid op de trottoirs, een aanblik die niet op prijs wordt gesteld. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn wel succesvol maar niet duurzaam en deze mogen dan ook niet meer gebruikt worden. Momenteel wordt het onkruid bestreden met heet water en door middel van wegbranden. Maar deze methode lijkt een minder langdurig effect te hebben. Daarom stelde Pien Schrama in de raad van 29 juni voor om via een enquête of burgerpanel te onderzoeken wat het effect van duurzamer onkruid bestrijden is op ons woongenot. "Het burgerpanel is bij uitstek een middel om de inwoner

Er blijft een sporthal in Ter Aar, de vraag is alleen waar?

Vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen en kinderopvang, dorpsraad Het Vosje, Facebook-petitiegroep en de winkeliersvereniging spraken mee over het voorstel locatiekeuze sporthal Ter Aar. Een prima en waardevolle inbreng van deze stakeholders aan de discussie! Het is nu aan de raadsfracties om alle belangen goed te wegen voor een besluit op 6 juli as.

Investeren in hockey- en tennisverenigingen

De Nieuwkoopse tennisverenigingen en hockeyvereniging hebben de krachten gebundeld. Net als de voetbalverenigingen in de gemeente Nieuwkoop willen ze graag met de gemeente onderzoeken of een gezamenlijke stichting, een StiBuNi 2.0, voor het beheer en onderhoud voor hun velden haalbaar is. Daarnaast willen ze dat de gemeente, zoals ook voor de voetbal bij de oprichting van StiBuNi gedaan is, eenmalig investeert zodat ook zij de contributies behapbaar kunnen houden en geld kunnen inzetten voor deskundige training en begeleiding van hun jeugd en leden. En gelijk hebben ze! Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat deze verenigingen het verdienen om samen met de gemeente serieus te onderzoeken op welke wij

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop