Belangrijke fase snel internet buitengebied

Nu op 21 november een convenant is afgesloten met een investeerder voor de aanleg van glasvezel in ons buitengebied breekt binnenkort een belangrijke en beslissende fase aan: de inschrijvingsperiode voor een abonnement met snel internet van 8 januari t/m 9 april 2018. Natuurlijk Nieuwkoop steunt dit burgerinitiatief en doet met 2 ambassadeurs, Pien Schrama en Berry Dors, actief mee. Pien en Berry gaan, net als in de eerste fase, ook in de komende inschrijvingsperiode met bewoners in het buitengebied in gesprek om hen te informeren en enthousiast te maken. Als 50% van alle huishoudens en bedrijven mee doet is snel internet begin 2019 mogelijk. Doet u mee? Voor meer informatie lees hier > DIC

Pien Schrama herkozen als lijsttrekker voor 2018

Op de algemene ledenvergadering van 22 november 2017 is Pien Schrama unaniem herkozen als de lijsttrekker waarmee Natuurlijk Nieuwkoop de gemeenteraadsverkiezingen in wil gaan. Lees hier meer over Pien en alle andere 26 kandidaten.

Geld voor  Langeraarseweg-zuid

Een voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om € 260.000 te reserveren voor de herinrichting van de Langeraarseweg-zuid werd met steun van SBN en SGP/CU op 16 november door de hele raad goedgekeurd. Een groep bewoners van de Langeraarseweg-zuid is begin dit jaar een buurtinitiatief gestart voor een veiligere weg. Helaas was er in de begroting voor 2018 geen geld voor vrijgemaakt. Om dit buurtinitiatief ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren is er in 2018 door ons voorstel wel geld voor. Zo kunnen de bewoners, samen met de gemeente, met vertrouwen verder aan de slag 👍🏻. Amendement Langeraarseweg-zuid

Openbare algemene ledenvergadering op 22 november

Aan alle leden en geïnteresseerden, Het Bestuur van Progressief Nieuwkoop en Middenpartij Nieuwkoop nodigen u uit tot het bijwonen van de gezamenlijke ledenvergadering van Natuurlijk Nieuwkoop. Er staan 2 belangrijke punten op de agenda te weten: a. vaststellen verkiezingsprogramma b. vaststellen kandidatenlijst Hopelijk mogen we velen van u ontmoeten op deze vergadering die gehouden wordt op woensdag 22 november 2017. De plaats van handeling is: Party centrum “t Trefpunt S van Drielstraat 4 2435 XP Zevenhoven aanvang 20.00 uur. klik hier voor de volledige agenda klik hier voor het concept basisprogramma klik hier voor de toelichting op het basisprogramma klik hier voor de ontwerpka

Natuurlijk Nieuwkoop zegt NEE tegen NAO 1-2-3

In de Nieuwkoopse raad is heel duidelijk afgesproken dat een grootschalige tuinbouwontwikkeling in Nieuw Amstel Oost 1-2-3 (NAO) er niet gaat komen. Nu lijkt de Greenport Aalsmeer tegen de wens van de gemeenteraad van Nieuwkoop het hele gebied weer op te nemen in haar plannen. Afspraak Nieuwkoop In de gemeente Nieuwkoop is afgesproken dat NAO 1-2-3 er niet gaan komen, behalve de mogelijkheid voor een kleine uitbreiding onder voorwaarden aansluitend aan het huidige tuinbouwgebied Nieuw Amstel. Tijdens een bijeenkomst van de Greenport op 2 november jl. en op de website van de Greenport worden kaarten gepresenteerd waarop het hele gebied van NAO 1-2-3 aangeduid wordt als "gebied waarvoor de kom

Paalrot in de Vosholstraat in Ter Aar?

Verontruste bewoners van de Vosholstraat in Ter Aar schrijven op 20 oktober een brief naar de gemeente Nieuwkoop. Zij geven daarin aan dat één van de woningen in de straat is scheefgezakt. Alles wijst erop dat er sprake is van paalrot. Het gaat daarbij om houten heipalen die zijn gaan rotten. Volgens de bewoners komt dit zeer waarschijnlijk omdat de palen lange tijd niet onder water hebben gestaan. Uit onderzoeken in 2015 en 2016 is gebleken dat het grondwater plaatselijk werd weggezogen door een gemeentelijke riolering. Na opgravingen bleek dat het grondwater ter plekke 80 cm onder de paalkoppen stond. Metingen toonden aan dat het grond werd weggezogen naar de dieperliggende kapotte rioolbu

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop