Kleine bouwplannen veel te groot

Van 10 naar 3 De omvang van kleine particuliere bouwplannen is te groot. Dat vindt Natuurlijk Nieuwkoop. Het College van B&W heeft voorgesteld voor dit soort plannen de komende 2 jaar voor maximaal 50 woningen ruimte te bieden. Een individueel bouwplan kan, volgens het College van B&W, maximaal 10 woningen omvatten. Natuurlijk Nieuwkoop is van mening dat kleinschalige initiatieven ook echt kleinschalig moeten zijn. Een maximum van 3 woningen per plan is voldoende. Berry Dors, raadslid voor Natuurlijk Nieuwkoop zegt: ¨Het aantal van 10 leidt tot te grote plannen waarbinnen geen sprake meer kan zijn van een particulier initiatief. Projectontwikkelaars zullen daar teveel het voortouw gaan neme

Tijd van duurzaamheid

Niet alleen in de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop houdt Kees Hagenaars zich bezig met duurzaamheid. Hij doet het ook nog in de praktijk. Wat wil je nog meer. http://epal.bdumedia.nl/witteweekblad-kaagenbraassem/20180124/#page/11

Omwonenden ongerust over IKC en sporthal in Ter Aar

Op 6 juli 2017 besluit de gemeenteraad van Nieuwkoop unaniem tot de bouw van een nieuw IKC met sporthal in Ter Aar. Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) concludeert dat het besluit moet worden uitgesteld omdat diverse groeperingen waaronder de direct omwonenden niet zijn betrokken. Hij wil procedures naar o.a. de Raad van State voorkomen. Geen enkele politieke partij ondersteunt het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop . Wel wordt in een motie vastgelegd dat de omwonenden in het vervolgproces zullen worden betrokken. In december stelt Hagenaars tijdens de besluitvormende raad het college de vraag waarom de omwonenden nog steeds niet zijn betrokken. De wethouder belooft dat dit in januari ga

Eerst instemming provincie Zuid Holland over recreatieparken voordat meer kosten worden gemaakt.

Natuurlijk Nieuwkoop vraagt zich of het wel handig is om nu al veel tijd, energie én geld te steken in het maken van uitvoeringsplannen voor het wijzigen van de bestemming van de recreatieparken in Zevenhoven terwijl er nog helemaal geen zicht is op goedkeuring van de provincie Z-H. Van recreatie naar wonen De raad gaat binnenkort een besluit nemen over een voorkeursstrategie voor de recreatieparken in Zevenhoven. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de variant "Wonen op een park". Daarvoor is een bestemmingswijziging nodig. Nagenoeg alle 300 woningen hebben nu een recreatieve bestemming en deze moet, als voor de voorkeursvariant gekozen wordt, omgezet worden naar een woonbestemming. Daarvoor

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop