Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De uitslag van de verkiezingen is bekend en de raadsleden en fractieassistenten zijn benoemd. Toch zijn we nog niet klaar voor de komende raadsperiode. Na de verkiezingen wordt onderzocht hoe de raad gaat samenwerken. Komt er een raadsbreed programma en kiest de raad daarna welke collegeleden (wethouders) dit programma gaan uitvoeren? Of wordt het een coalitie van een aantal partijen die samen de wethouders gaan leveren met een coalitieakkoord/collegeprogramma? Informateur Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een onafhankelijk informateur. Hij heeft van de raad de opdracht gekregen om na te gaan welke coalitie op een zo werkbaar en stabiel mogelijk draagvlak in de raad kan rekenen.

Team Natuurlijk Nieuwkoop geïnstalleerd

Het Natuurlijk Nieuwkoop team is op donderdagavond 29 maart beëdigd. Op de 4 raadszetels zitten deze raadsperiode 2018-2022; Pien Schrama, Berry Dors, Kees Hagenaars en René Carlier. Zij worden bijgestaan door de fractieassistenten Joke van Boxtel, Bas Oostwouder en Jan Dirven. Ook zijn alle commissies die de gemeenteraad rijk is weer gevuld met oude en nieuwe namen. Lees hier verder over de benoemingen. De fractie van Natuurlijk nieuwkoop heeft Pien gevraagd ook in deze raadsperiode het fractievoorzitterschap op zich te nemen. Deze taak heeft zij, met dank voor het in haar gestelde vertrouwen, aanvaard. Natuurlijk Nieuwkoop feliciteert alle raadsleden en fractieassistenten met hun benoeming

Afscheid van Jan Tersteeg

Jan Tersteeg heeft in de raadsvergadering op 27 maart na een lange en veelzijdige politieke carrière afscheid genomen van het raadswerk en de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop. Hij heeft voor zijn enorme inzet voor het gemeentebestuur en onze inwoners uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding ontvangen en is nu lid In de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd Jan! De nestor van de raad (Berry) sprak Jan toe: "Jan is wel een van de echt oudgedienden. De politieke wieg van deze oer Noordenaar stond bij het CDA. In 2001 stapte hij uit de raad en maakte bij de verkiezingen van 2002 de overstap naar de Middenpartij Nieuwkoop en werd daar in 2002 wethouder. Hij heeft de oude geme

Taalcafé over verkiezingen

Joke van Boxtel en Peter Vos organiseerden op 19 maart een gezellig en leerzaam taalcafé voor taalcursisten uit de gemeente Nieuwkoop over de verkiezingen. Deze cursisten wonen in Nederland maar zijn veelal van buitenlandse afkomst. Omdat het hoe, wat en waarom van de gemeenteraadsverkiezingen niet bij iedereen even bekend is werd deze bijeenkomst georganiseerd. Samen met taaldocenten Joke, Peter en Jan Roos en leden van de gemeenteraad werd in groepjes gesproken over het belang van stemmen en werd uitleg gegeven over hoe het stemmen in zijn werk gaat. Ook werd aan de hand van de stemwijzer over verschillende onderwerpen gediscussieerd. Daarna konden de verschillende groepen eigen plannen be

Nieuws Paradijsweg - Natte Kant

Eindelijk is het zover dat er echt wat gaat gebeuren aan de natte kant van de Paradijsweg. Natuurlijk Nieuwkoop hoopt dat eigenaren die al jarenlang wachten nu echt aan de slag kunnen gaan. Op 15 februari heeft Kees Hagenaars in de raad vragen gesteld over de Paradijsweg -Natte kant. Wat is de stand van zaken en gaat de provincie ZH akkoord? Het projectgebied 3 uit de visie herontwikkeling Paradijsweg - Natte Kant is verder uitgewerkt en voor het hele gebied zijn uitgangspunten benoemd. De visie voldoet nu aan de verbeter- en aandachtspunten van de provincie. De bedoeling van het project is het versterken van de recreatie en natuur naast het saneren van oud glas. Geen eenvoudige opdracht. Nu

Nu inschrijven voor snel internet

Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat ook ons buitengebied recht heeft op snel en toekomstbestendig internet. Onze ambassadeurs Pien en Berry zetten zich hiervoor in. Sjouke van dijk van glasdraad vertelt waarom NU inschrijven belangrijk is. Meer informatie over snel internet - Glasdraad > https://groenehart.glasdraad.nl/

Stop op ontwikkeling Supermarkten Intratuin

Woensdagmorgen 14 maart is bekend geworden dat de raad van Nieuwkoop heeft ingestemd met het nemen van een voorbereidingsbesluit om de mogelijke komst van supermarkten bij de Intratuin te voorkomen. Op initiatief van de VVD is samen met Natuurlijk Nieuwkoop, het CDA, SGP-Christenunie en de Fractie Mur gewerkt aan dit besluit. Concreet betekent dit dat er gedurende een jaar geen supermarkten geëxploiteerd mogen worden en het bestaande bestemmingsplan gaat worden herzien. In de tussentijd moet de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar om andere mogelijkheden voor de locatie te bekijken. Vanuit de politieke partijen zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid, over de leefbaarheid en vitalite

Klein gebaar, veel plezier!

De campagne is in volle gang. We plakken posters, we plaatsten in onze dorpen sandwichborden en onze kandidaten zijn deze weken te vinden op alle markten die onze gemeente rijk is. Voor een gesprek met inwoners over de speerpunten van Natuurlijk Nieuwkoop voor de komende raadsperiode en omdat het gewoon gezellige plaatsen zijn voor leuke ontmoetingen. Tussen de praatjes door even alle fietsen van een zadelhoesje in onze clubkleuren voorzien. Natuurlijk van gerecycled plastic. Klein gebaar, veel plezier.

Een weitje met schapen, toch niet teveel gevraagd?

Een weitje met een paar schapen in het hart van Nieuwveen. Een kleine wens van de dorpsvereniging Nieuwveen en inwoners om die lelijke, kale plek tijdelijk een beter aanzien te geven. Het terrein, waar in de zomer het gras en onkruid welig tiert, is al jaren een doorn in het oog. De dorpsvereniging heeft de eigenaar, Woningstichting Nieuwkoop (WSN), nadrukkelijk verzocht om medewerking te verlenen aan een schapenweide. De dorpsvereniging deed ook het aanbod om zelf de handen uit de mouwen te steken voor bv het plaatsen van een omheining. Helaas is het idee én het aanbod vanuit de inwoners door WSN afgewezen. Zo'n schapenweide is tijdelijk want deze moet weer verdwijnen als gestart wordt met

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop