Collegeprogramma "Verbinden, vertrouwen, vooruitgaan"

Op 26 april is het coalitieakkoord in de raad besproken. Hierna is er hard gewerkt om vóór het zomerreces een collegeprogramma aan de raad voor te leggen. Op 12 juli is in de besluitvormende raad het collegeprogramma "Verbinden, vertrouwen, vooruitgaan" vastgesteld. Bijna alle partijen stemden in met dit programma. Er is dus brede steun in de raad aanwezig om met deze leidraad voor de komende vier jaar aan de slag te gaan. Doe mee, denk mee, leef mee was de inzet van Natuurlijk Nieuwkoop bij de verkiezingen en het collegeprogramma hebben we uiteraard tegen het licht van onze speerpunten gehouden. Veel van die speerpunten zien wij terug in het collegeprogramma wetende dat niet alles kan... Le

Natuurlijk Nieuwkoop blij met uitkomsten vlekkenplan en duurzaamheidsambitie Buytewech Noord

In de raadsvergadering van 12 juli heeft Natuurlijk Nieuwkoop zich positief uitgesproken over de Buytewech Noord plannen in de kern Nieuwkoop. Participatie Berry Dors (raadslid Natuurlijk Nieuwkoop): "We zijn met name tevreden over de manier waarop inwoners, zowel omwonenden als mensen die in die wijk zouden willen gaan wonen, hebben meegewerkt in een ruim participatietraject." In dit traject is op verschillende manieren invulling gegeven aan de ideeën, bezwaren en wensen die in de gemeente leven. Met name de ontsluiting van de nieuwe wijk via de N231. Het bouwprogramma, de richting en de fasering die daarin wordt aangebracht zijn het resultaat geweest van deze uitgebreide participatie. Daar

Nieuwe aanpak monumentencommissie

Aan een jarenlange samenwerking met de onafhankelijke monumentencommissie met lokale vrijwilligers is een einde gekomen. De gemeente Nieuwkoop gaat deze taak bij de Stichting Dorp Stad en Land inkopen. De reden hiervoor is dat het niet is gelukt om nieuwe, deskundige monumentencommissieleden te werven en daarmee kwam een goede advisering op het gebied van monumentenzorg in gevaar. Waardevolle adviezen Natuurlijk Nieuwkoop vindt de inbreng van lokale vrijwilligers met kennis van de historie van dit gebied erg waardevol. Ook eigenaren van objecten hebben het meedenken en de adviezen van onze monumentencommissie vaak erg gewaardeerd. Deze commissie adviseerde niet alleen technisch over een aanv

Eindelijk een visie voor de Paradijsweg

De Paradijsweg in Ter Aar is prachtig gelegen aan de Langeraarse plassen. Het gebied staat vol met kassen waarvan een deel is verouderd en in verval is geraakt. Al jarenlang zijn er plannen om deze “natte kant” om te zetten naar een bestemming waarin recreatie en woningbouw kunnen worden samengebracht en waarbij de plassen bereikbaar worden voor iedereen. Met een provinciale subsidie voor het opstellen van een visie hebben zo’n 60 eigenaren de handen ineen geslagen. Zij komen met een plan voor de herinrichting van het gebied waarbij in het kader van de ruimte voor ruimte regeling 45 woningen mogen worden gebouwd. Daarbij krijgt het gebied een natuurlijke inrichting met wandelpaden en eenvoud

Van één fractie naar één partij.

Op maandag 2 juli was er een ledenvergadering van Natuurlijk Nieuwkoop in De Rank in Nieuwkoop. Zo´n 30 leden maakten op deze zomerse avond gebruik van de uitnodiging om mee te praten over de samenwerking-fusie van de huidige twee lokale partijen MPN en PN. Een mooie opkomst! Van één fractie naar één partij Tijdens de ledenvergadering in november 2017 was afgesproken dat de twee besturen van MPN en PN direct na de verkiezingen werk zouden gaan maken van de samenvoeging van MPN en PN. In de afgelopen raadsperiode 2014-2018 waren de 2 partijen in de raad vertegenwoordigd met één gezamenlijke fractie. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat het oprichten van één partij de volgende en logische

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop