© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop

03.10.2019

 Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland

In de raadsvergadering op 26 september kwam aan de orde de indiening van een zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de Agenda van Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsor...

11.03.2019

In de raadsvergadering van 7 maart jl. heeft de gemeenteraad, via een motie die door Natuurlijk Nieuwkoop werd ingediend, uitgesproken dat er onvoldoende draagvlak is verkregen voor het grootschalig uitrollen van windturbines en zonnevelden. Zoals bekend hebben deze vo...

10.02.2019

Dat is de vraag nu dit jaar de huisvestingsverordening van Holland Rijnland moet worden herzien. Nieuw onderdeel daarbij is de introductie van toewijzing via loting mogelijk wordt, maximaal 10 % per jaar. Natuurlijk Nieuwkoop is geen groot voorstander van toewijzing do...

17.12.2018

Een meerderheid in de gemeenteraad is geen voorstander om sportverenigingen te compenseren voor een onverwachte verhoging van de OZB. Natuurlijk Nieuwkoop deed daar een voorstel voor maar bleek als enige daar voor te voelen.

Alle andere partijen in de gemeenteraad zijn...

13.07.2018

In de raadsvergadering van 12 juli heeft Natuurlijk Nieuwkoop zich positief uitgesproken over de Buytewech Noord plannen in de kern Nieuwkoop.

Participatie 

Berry Dors (raadslid Natuurlijk Nieuwkoop): "We zijn met name tevreden over de manier waarop inwoners, zowel omwon...

24.04.2018

Natuurlijk Nieuwkoop zal in het nieuwe College van B&W vertegenwoordigd zijn met een wethouder van buiten de gemeente. De partij draagt Bernadette Wolters voor voor de portefeuilles maatschappelijk domein, en onderdelen van de duurzaamheidsportefeuille.

De fractie was o...

17.03.2018

Woensdagmorgen 14 maart is bekend geworden dat de raad van Nieuwkoop heeft ingestemd met het nemen van een voorbereidingsbesluit om de mogelijke komst van supermarkten bij de Intratuin te voorkomen. Op initiatief van de VVD is samen met Natuurlijk Nieuwkoop, het CDA, S...

22.02.2018

Natuurlijk Nieuwkoop stelt vragen over ontwikkelingen achter Intratuin Ter Aar.

De raadsfractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op de locatie Intratuin Ter Aar. Eerder was duidelijk geworden dat er een vergunning is afg...

25.01.2018

Van 10 naar 3

De omvang van kleine particuliere bouwplannen is te groot. Dat vindt Natuurlijk Nieuwkoop. Het College van B&W heeft voorgesteld voor dit soort plannen de komende 2 jaar voor maximaal 50 woningen ruimte te bieden. Een individueel bouwplan  kan, volgens het...

Please reload

Uitgelichte berichten

Nu inschrijven voor snel internet

March 20, 2018