07.06.2020

De bouw van een nieuwe school in Zevenhoven is in volle gang. Daardoor komt de locatie van de basisschool de Diamant in Noordeinde vrij. De gemeente Nieuwkoop wil op die locatie graag woningen bouwen en daarom werd er een startnotitie opgesteld en voorgelegd aan de gem...

23.12.2019

Het is 2017 de tijd van code oranje. Overal in Nederland wordt geëxperimenteerd met burgerparticipatietrajecten. Inwoners krijgen volop ruimte om te laten zien waartoe ze in staat zijn als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Bewoners van de Langeraarseweg...

23.07.2019

“In Noorden is de afgelopen jaren veel gebeurd. De nieuwe school, de Schippersbrug (o.a.Coöp, Huiskamer, sociale huur) Voorwegzone, Driekoppenland, Groene Jonker, Ruygenborg en niet te vergeten het verdwijnen van de glastuinbouw in Noorden en de Noordse Buurt. Noorden...

17.05.2019

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op donderdagavond 16 mei per hamerslag het bestemmingsplan IKC (Integraal Kind Centrum) vastgesteld en dat is tegenwoordig uniek. Waar andere scholen jarenlang moeten wachten door ingebrachte bezwaren van omwonenden, kan Zevenhoven z...

09.04.2019

Met maar liefst 201 kg restafval per persoon per jaar is Nieuwkoop koploper in de regio omdat we nog onvoldoende afval scheiden. Geen positie om trots op te zijn.

Wethouder Bernadette Wolters en haar ambtenaren kwamen dan ook op 4 april tijdens de besluitvormende raad m...

08.11.2018

De inloopavond van de Langeraarseweg -zuid op 31 oktober was een groot succes. Bijna 100% van de aanwonenden was aanwezig om de nieuwe plannen voor de inrichting van de “Poort van Langeraar” te bekijken. En de aanwezigen waren nog zeer tevreden ook.

Werkgroep bewoners

Ee...

23.10.2018

Na de verkoop van de gronden achter Intratuin in Ter Aar werd de gemeenteraad verrast door de aankondiging dat er op die plaats een supermarkt van Vomar zou verrijzen, inclusief een tweetal andere grote winkelbedrijven. De plaatselijke winkeliers kwamen in verzet en oo...

28.09.2018

Natuurlijk Nieuwkoop tevreden over Voorlopig Ontwerp

Het  verschuiven van het IKC naar het Aarkanaal biedt extra mogelijkheden en komt de uitstraling ten goede. Natuurlijk Nieuwkoop heeft vanaf het begin af aan gezegd dat hoogbouw en bouwen op palen voor de partij geen...