04.06.2020

De gemeenteraad heeft op 28 mei geld beschikbaar gesteld voor de proceskosten van het project Centrumlocatie Nieuwveen. Voor dit project is voor de komende 3 jaar € 102.000,- nodig voor de noodzakelijke participatie en begeleiding van het project.

Natuurlijk Nieuwkoop v...

03.05.2020

Natuurlijk Nieuwkoop geeft steun aan het voorstel van het college voor het instellen van een Steunfonds Covid-19 van € 500.000,00 voor maatschappelijke organisaties van vitaal belang. 

De Coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en het effect ervan is op korte...

02.05.2020

De gemeente Nieuwkoop gaat aan woningeigenaren vouchers verstrekken ter waarde van €70,-. Dit wordt mogelijk gemaakt door een regeling van het rijk, de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik). Natuurlijk Nieuwkoop is blij met deze regeling en heeft in de raad van 23 apr...

09.02.2020

Natuurlijk Nieuwkoop: mening en draagvlak inwoners peilen op basis van goede informatie.

Het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om eerst de inwoners hun mening te vragen en pas daarna te bekijken of de raad daadwerkelijk een procedure wil starten om kleine windmolens toe...

08.02.2020

Extra ondersteuning voor jonge kinderen met ontwikkelachterstand

Met dit nieuwe VVE beleid voor de gemeente Nieuwkoop worden extra maatregelen genomen voor betere ontwikkelkansen voor het jonge kind. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en richt zich op jonge...

22.01.2020

Ruim 100 inwoners doen mee!

Op de 2e bijeenkomst op 21 januari over het centrumplan Nieuwveen waren ruim 100! Nieuwveners aanwezig. Gestart werd met een presentatie van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) over wat er in de vorige bijeenkomst op 10 december door de inwoners...

22.11.2019

De nieuwe bewoners van Teylerspark I in Nieuwveen hebben op 21 november de sleutel gekregen van de Woningstichting Nieuwkoop. Weer 20 sociale huurwoningen erbij, daar is Natuurlijk Nieuwkoop blij mee! 

Om de doorstroming te bevorderen kregen huurders met een h...

18.10.2019

Goed nieuws! Er zijn door de gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) positieve stappen gezet om vaart te zetten achter een nieuw plan voor de locatie AH Kooistrastraat in het hart van Nieuwveen, voorheen woonzorgzone.

Overeenstemming kaders

Directeur WSN...