© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop

22.11.2019

De nieuwe bewoners van Teylerspark I in Nieuwveen hebben op 21 november de sleutel gekregen van de Woningstichting Nieuwkoop. Weer 20 sociale huurwoningen erbij, daar is Natuurlijk Nieuwkoop blij mee! 

Om de doorstroming te bevorderen kregen huurders met een h...

18.10.2019

Goed nieuws! Er zijn door de gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) positieve stappen gezet om vaart te zetten achter een nieuw plan voor de locatie AH Kooistrastraat in het hart van Nieuwveen, voorheen woonzorgzone.

Overeenstemming kaders

Directeur WSN...

13.10.2019

Inloopspreekuur

Deel uw ideeën, plannen of zorgen met de raad tijdens het eerste inloopspreekuur van de gemeenteraad op donderdagavond 17 oktober, 19:00 - 19:45 uur.

Lees meer op de website van de gemeente Nieuwkoop: Inloopspreekuur gemeenteraad

Programmabegroting

Op 16 en...

03.10.2019

Natuurlijk Nieuwkoop is voorstander van een samenwerkingsverband tussen hockey-en tennisverenigingen voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. Wij erkennen dat er een scheve verhouding is in de bi...

02.10.2019

In de afgelopen zomer is wethouder Bernadette Wolters verhuisd naar de gemeente Nieuwkoop.

Bernadette had bij haar aantreden in 2018 aangegeven bereid te zijn naar onze gemeente te verhuizen en naar een geschikte woning op zoek te gaan. Totdat het zover was werd door de...

15.07.2019

Geen gewijzigd bestemmingsplan voor Kerkweg 28, 28b en 28c

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit in maart 2018 zijn er stap voor stap complexe afwegingen en keuzes gemaakt. Het intensieve proces heeft veel tijd en energie gekost, maar dat was nodig om te onderzoeke...

15.07.2019

Vragen Natuurlijk Natuurlijk Nieuwkoop over bezorging

Het lukt helaas niet om de bezorging van Nieuwkoop Nieuws huis aan huis 100% te krijgen. Dit voorjaar trokken inwoners van Korteraar bij Natuurlijk Nieuwkoop aan de bel omdat dit blad daar niet meer in de brievenbus...

23.01.2019

Natuurlijk Nieuwkoop kiest niet voor een VOMAR supermarkt op de Vlinderlocatie of in het centrum van Ter Aar. De Vlinderlocatie heeft teveel nadelen en er is geen draagvlak voor. Het ondernemersscenario voor de super in het centrum is financieel niet haalbaar. Een rech...

25.11.2018

De ledenvergadering op woensdag 21 november stond vooral in het teken van de naderende fusie tussen MPN en Progressief Nieuwkoop. Door de 2 besturen waren alle benodigde formele stukken, waaronder de statuten en het huishoudelijk reglement, zorgvuldig voorbereid en dez...