Gerben van Duin, wethouder

Een ervaren wethouder bij wie verbinden voorop staat.

Gerben van Duin heeft veel ervaring als lokaal bestuurder en zet zich voor Natuurlijk Nieuwkoop in om het collegeprogramma “Verbinden, vertrouwen, vooruitgaan” uit te voeren.

  

Gerben van Duin is al sinds 1994 politiek actief en heeft 18 jaar ervaring als wethouder voor de lokale partij PUUR Noordwijk in de gemeente Noordwijk.

Gerben is bekend met Nieuwkoop omdat hij voor deze gemeente gewerkt heeft als sportformateur aan het sportakkoord (vitaliteitsakkoord) dat inmiddels zo goed als afgerond is. Door deze taak heeft hij, naast de gemeentelijke organisatie ook veel maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in de gemeente Nieuwkoop leren kennen.

 

In zijn periode als wethouder in Noordwijk heeft hij heel diverse portefeuilles vervuld, waardoor hij inhoudelijk en bestuurlijk over brede ervaring beschikt. Natuurlijk Nieuwkoop heeft hem leren kennen als iemand met een heldere en vooral ook integrale visie op de gebieden zorg, onderwijs, participatie en duurzaamheid welke hij in portefeuille zal krijgen. 

 

“Gerben is een verbinder, hij wil mensen betrekken en ze zoveel mogelijk mee laten denken en doen. Een man met ervaring die in staat is om plannen ook daadwerkelijk te realiseren”, zegt Pien Schrama, onze fractievoorzitter, over Gerben. 

Gerben van Duin is na zijn carrière bij de politie in 1994 begonnen als raadslid in Noordwijk. Daar maakt hij in 2002 de stap naar wethouder en nu vervult hij die functie met veel plezier en energie in Nieuwkoop.

Portefeuilles:

 • Wmo

 • Jeugd

 • Participatiewet/werk & inkomen

 • Statushouders

 • Gezondheidszorg

 • Onderwijs/-huisvesting

 • Volwassenenonderwijs

 • Bibliotheek 

 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

 • Kunst & cultuur 

 • Sport- & bewegen 

 • Afvalstoffen incl AV en pho Cyclus

 • Duurzaamheid 

 • Vastgoed

 

Nevenfuncties:

• Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 

• Lid Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden

• Lid Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg Rijnstreek

•  Lid Portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland-maatschappij/ jeugd

• Lid grondstoffenplatform Cyclus

• Lid Stuurgroep vervolgaanpak laaggeletterdheid

• Lid Bestuurlijke Overleg Lokale Educatieve Agenda/ Bestuurlijk Overleg Onderwijs Nieuwkoop

• Lid Bestuurlijk Overleg Ashram College

• Lid Stuurgroep IKC Ter Aar en Zevenhoven

IMG_1708.jpg

" Belangrijk is om te stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden."