Gerben van Duin, wethouder

Een ervaren wethouder bij wie verbinden voorop staat.

Vertel eens wat over jezelf

Gerben van Duin, 62 jaar, getrouwd, 3 kinderen, twee kleinkinderen en een hond. Ik ben op mijn 16e begonnen bij de politie en daar heb ik in 25 jaar tijd allerlei functie vervuld van agent en rechercheur tot hoofd van de afdeling P&O. In 1994 ben ik in de lokale politiek gestapt in mijn woonplaats Noordwijk ook voor een lokale politieke partij. In 2002 ben ik fulltime aan de slag gegaan als wethouder verantwoordelijk voor onder meer de portefeuille financiën, grondzaken en mijn passie: het dossier sport en bewegen. Ik heb deze rol vervuld tot 2019. En nu dus in het mooie Nieuwkoop.

 

Wat drijft je om politiek actief te zijn?

Ik heb me altijd geërgerd aan mensen die met hun handen in hun zakken zeggen alles beter te weten en maar ongefundeerd roepen wat er allemaal niet deugd in de politiek en de samenleving. Ik vind dat je dan je handen uit de mouwen moet steken en je moet aanmelden bij een politieke partij. Dat heb ik dan ook gedaan en is me goed bevallen. Besturen is echt leuk.

 

Wat is voor jou het belang van lokale politiek?

Landelijk geeft de politiek een ver je bed gevoel. Lokaal is dat toch anders. De invloed van de lokale politiek is vrij direct, dicht op de lokale samenleving en vaak veel sneller en zichtbaar resultaat. Ik vind daarbij de interactie met de directe omgeving heerlijk om te doen.

 

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop?

Natuurlijk Nieuwkoop kwam september 2020 op mijn pad vanwege de vacature van wethouder. De toen zittende wethouder moest helaas om gezondheidsredenen terugtreden. Ik heb me vanaf het eerste contact met de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop thuisgevoeld. Een politieke partij met fijne mensen - deskundig, benaderbaar en verbindend. Geen one issue partij, maar een partij met een heldere korte en lange termijn visie op de samenleving van Nieuwkoop. Kortom een partij die zich verantwoordelijk voelt voor al haar inwoners.

 

Ik was al bekend met de gemeente Nieuwkoop vanuit mijn functie als sportformateur aan de sportvisie (ook wel het vitaliteitsakkoord) dat inmiddels is afgerond. Door deze taak heb ik naast de gemeentelijke organisaties ook veel maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in Nieuwkoop leren kennen.

 

Wat is je politieke achtergrond?

Lokaal heb ik me altijd verbonden gevoeld aan lokale politieke partijen. Lokaal beslissen wat het beste past zonder rekening te houden met landelijke dogma’s. Ik ben overigens landelijk wel lid van de VVD.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop?

Investeren in welzijn, gezondheid, geluk en oog te hebben voor de kwaliteit van leven van de Nieuwkoopse inwoners.

Daarnaast ga ik voor verbreding van het onderwijs met meer sociale, motorische en mentale vaardigheden voor de kinderen.

 

 Welk speerpunt van Natuurlijk Nieuwkoop heeft jouw meeste aandacht?

“ Mooi leven in Nieuwkoop” met sport voor iedereen en zorg voor iedereen.

 

Als je morgen iets kon veranderen of vernieuwen in onze gemeente, wat zou dat dan zijn?

Voldoende sociale huisvesting voor starters, senioren en andere specifiek doelgroepen die nu in de knel komen.

 

En wat moet er juist altijd behouden blijven?

De veelheid aan lokale sociale netwerken. De verenigingen met al hun vrijwilligers. Zij maken de verbindingen en geven kracht aan de samenleving.

Wat heb je al bereikt in je rol als wethouder?

Gelukkig al een aantal: zoals het breed gedragen participatietraject voor het centrumplan Nieuwveen. Maar ook de sportvisie, de gezondheidsnota en het duurzaamheidsprogramma die zijn vastgesteld.

Daarnaast de voorbereidingen voor de IKC’s in Langeraar, Nieuwveen en Woerdense Verlaat. IKC Zevenhoven en IKC De Vaart in ter Aar zijn inmiddels al opgeleverd.

 

Wat hoop je nog meer voor elkaar te krijgen?

Ik wil graag het uitvoeringsprogramma en de subsidie voor de sportvisie rondkrijgen. En een plan van aanpak opstellen voor een nieuw zwembad. Daarnaast hoop ik de visie warmtetransitie breed gedragen vast te kunnen stellen.

 

Wat raad je mensen die ook wel de lokale politiek inwillen aan?

Gewoon doen. Het is ontzettend leerzaam om achter de schermen van de politiek te zien hoe besluitvorming tot stand komt en welke rol je daarin kan vervullen. Waarschuwing. Het is wel verslavend.......

Gerben van Duin is na zijn carrière bij de politie in 1994 begonnen als raadslid in Noordwijk. Daar maakt hij in 2002 de stap naar wethouder en nu vervult hij die functie met veel plezier en energie in Nieuwkoop.

Portefeuilles:

 • Wmo

 • Jeugd

 • Participatiewet/werk & inkomen

 • Statushouders

 • Gezondheidszorg

 • Onderwijs/-huisvesting

 • Volwassenenonderwijs

 • Bibliotheek 

 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

 • Kunst & cultuur 

 • Sport- & bewegen 

 • Afvalstoffen incl AV en pho Cyclus

 • Duurzaamheid 

 • Vastgoed

 

Nevenfuncties:

• Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. 

• Lid Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden

• Lid Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg Rijnstreek

•  Lid Portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland-maatschappij/ jeugd

• Lid grondstoffenplatform Cyclus

• Lid Stuurgroep vervolgaanpak laaggeletterdheid

• Lid Bestuurlijke Overleg Lokale Educatieve Agenda/ Bestuurlijk Overleg Onderwijs Nieuwkoop

• Lid Bestuurlijk Overleg Ashram College

• Lid Stuurgroep IKC Ter Aar en Zevenhoven

"Het glas is altijd half vol en heb respect voor elkaar. Ik bekijk het leven vanuit een positieve houding en ga uit van het goede van de mens."

IMG_3715.jpg

Gerben aan het woord tijdens de Algemene Ledenvergadering.

" Belangrijk is om te stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden."

0b0dc7_ab09fece5e38467780058215d622bc17~mv2.jpg

Gerben met de Nieuwkoopse burgemeester tijdens zijn benoeming als wethouder.

IMG_1708.jpg

Het echtpaar van Duin krijgt bloemen van Natuurlijk Nieuwkoop fractievoorzitter Pien Schrama.