top of page

Jan Dirven, bestuurslid

Jan 3-1.jpg

In zowel mijn opleiding als in mijn werkzame leven heb ik gewerkt op het snijvlak van wetenschap,beleid en politiek, om de veranderende ontwikkelingen en effecten van de manier waarop we leven te blijven begrijpen en helpen verbeteren. Die uitdaging vond en vind ik niet alleen bij maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, maar ook bij de rijksoverheid waar ik werkte en bij de politiek, met name Natuurlijk Nieuwkoop.

Het is de partij die als geen andere de sociale, ecologische, economische en politiek-bestuurlijke veranderingen integraal wil benaderen en helpen verbeteren.

 

Omdat we bij complexe vraagstukken alleen stappen kunnen maken met inzet van betrokkenen is participatie en draagvlak bij beleid cruciaal. Te beginnen met het gezamenlijk ontwikkelen van een aantrekkelijk richtinggevend toekomstperspectief, vervolgens met het zoeken naar de beste maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het is een voorrecht om als mede-oprichter en voorzitter van Natuurlijk Nieuwkoop daar aan bij te kunnen dragen.

bottom of page