Gerben van Duin, wethouder

Wethouder in Nieuwkoop, maar waar kom je vandaan?

Geboren ben ik in Den Haag, opgegroeid in Leiderdorp en daarna in Leiden, Alphen aan den Rijn en sinds 1989 woon ik in Hazerswoude Rijndijk. Ik ben dus geen Nieuwkoopse, maar ik voel me wel erg op mijn plek in deze mooie gemeente.

 

Ik ben niet helemaal nieuw in de politiek. In Rijnwoude (nu gefuseerd met Alphen aan den Rijn heb ik vanaf 2002 61/2 jaar in de raad gezeten en ben ik in 2013 nog even teruggekeerd als wethouder Sociaal Domein. Vorig jaar besloot ik in mijn woongemeente weer politiek actief te worden. En zeer tot mijn verrassing werd ik na de verkiezingen door Natuurlijk Nieuwkoop benaderd voor een wethouderspositie. Het ging heel snel, en dat kon ook omdat het gevoel bij de kennismaking en eerste gesprekken direct heel goed was. Twee weken later werd ik als wethouder geïnstalleerd. Een prachtige uitdaging met een portefeuille die mij goed past.

Vertel eens wat meer, wat breng je aan kennis en ervaring mee?

Wat ik meebreng is zowel werkervaring van de afgelopen 40 jaar als ook kennis en ervaring in diverse vrijwilligersfuncties. Ik ben na het VWO gaan werken, begonnen als management assistent vervolgens bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag mij ontwikkeld tot senior auditor. Daarna als projectleider bij de gemeente Leiden opvangvoorzieningen voor daklozen gerealiseerd en programmamanager Openbare Orde en Veiligheid geweest. Na als manager bij een woningcorporatie en een kenniscentrum voor beroepsonderwij gte hebben gewerkt, werd ik wethouder in Rijnwoude. Na de fusie ben ik teruggekeerd in Leiden. Het eerste jaar als bestuursadviseur van de burgemeester en later bij de beleidsafdeling. Het vervolg is bekend. En ik vind het eervol nu voor Nieuwkoop te mogen werken.

Naast mijn professionele loopbaan ben ik onder andere voorzitter van het bestuur van een kinderdagverblijf geweest, lid van de MR op school, jeugdleider en bestuurslid bij de voetbalvereniging. Daarna begon mijn politieke loopbaan. Op dit moment ben ik nog toezichthouder bij een kinderopvangorganisatie.

Waar ga je je voor inzetten?

De essentie is werken we aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat er voor iedereen plek is en dat we er hard aan werken dat iedereen mee kan doen en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen sociale omgeving kan blijven wonen met goede hulp en zorg. Een gemeente waarin we het met elkaar doen. Gemeente, organisaties, inwoners/vrijwilligers. Belangrijk is om te stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden.

 

Ik werk graag samen met inwoners, organisaties, verenigingen aan het leven van vandaag, morgen én de toekomst van Nieuwkoop. Daarvoor is inzet voor goed onderwijs en zorg en opvang voor onze jeugd, investeren in de toekomst. In al ons beleid en handelen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. 

Gerben van Duin is na zijn carrière bij de politie on 1994 begonnen als raadslid bij de lokale partij Noordwijks Belang. Na een periode raadslid en fractievoorzitter maakt hij in 2002 de stap naar wethouder.

Portefeuilles:

Wmo

Jeugd

Participatiewet/werk & inkomen

Statushouders

Gezondheidszorg

Onderwijs/-huisvesting

Volwassenenonderwijs

Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Regie participatie/dorpskernen

Duurzaamheid & afvalstoffen (excl. energietransitie)

 

Nevenfuncties:

Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het RDOG

Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid Cyclus

IMG_1708.jpg

" Belangrijk is om te stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden."