Onze aandachtspunten voor Nieuwveen

 • Het ontwikkelen van de locatie woonzorgzone in het hart van het dorp moet er nu echt van komen. Het is de plek voor woningen en woonvormen voor ouderen.

 • Een visie voor de glastuinbouw is in Greenportverband opgesteld; het komt nu aan op een integrale uitwerking daarvan. Daarbij horen de sanering van oud glas en de herstructurering van de bestaande glastuinbouw.

 • Er komt geen ontwikkeling van Nieuw Amstel Oost, duidelijk is dat nut en noodzaak daarvoor ontbreekt. Wij hechten sterk aan het open houden van het polderlandschap.

 • Wij zijn bezorgd over de verkeersveiligheid op de Oude Nieuwveenseweg en de W.P. Speelmanweg. Wij zetten daar in op een duurzaam veilige inrichting in overleg met omwonenden/inwoners.

 • Wij willen onderzoeken of een apart fietspad over de dijk ten zuiden van de Oude Nieuwveenseweg aangelegd kan worden. Goed voor de fietsveiligheid en voor recreatief gebruik.

 • Bij de ontwikkeling van een nieuwe school, een IKC (= Integraal Kind Centrum), moet naast het onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen ook het CJG, de dorpsvereniging en inwoners vanaf het begin goed geïnformeerd en betrokken worden.

 • Ipse de Bruggen is een belangrijk onderdeel van de kern Nieuwveen; het onderhouden en uitbouwen van een goede verstandhouding vinden wij heel belangrijk.

 • Vestia investeert niet meer in dit gebied, sociale huurwoningen worden steeds duurder. Samen met lokale woningcorporaties moeten wij actief inzetten op alternatieven voor dit woningbezit. Zodat sociale huur ook sociale huur blijft!

 • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

 • Voor de ontwikkeling en huisvesting van een Integraal Kind Centrum is het belangrijk dat naast onderwijs-peuterspeelzaal-kinderopvang ook de sport, jeugdzorg en het verenigingsleven betrokken wordt.

 • Het zwembad Aarweide is een belangrijke sport- en recreatievoorziening voor iedereen van jong tot oud uit onze gemeente maar voorziet ook in een regionale behoefte. Wij blijven de Stichting en zijn vele vrijwilligers op het huidige niveau ondersteunen

 • wij vinden dat op het huidige Schoterhoek én op Schoterhoek II werk gemaakt moet worden van een goede landschappelijke inpassing met aanleg van  wandelpaden aansluitend op de bestaande infrastructuur met ook plek voor een hondenuitlaatplaats

 • Bij het evalueren van het hondenbeleid worden bewoners betrokken. Bezien wordt of er voldoende uitlaatgebieden en losloopgebieden en voldoende afvalbakken zijn. Ook een adequate handhaving hoort hier bij.

 • Wij blijven ons inspannen voor het behoud van het cultuurhistorisch  landschap van Nieuwveen en omgeving.