Onze aandachtspunten voor Vrouwenakker

  • Wij willen dat een plan voor woningbouw in de Vrouwenakker opgepakt wordt.

  • De verkeerssnelheid op het Nieuwveensjaagpad blijft zorgelijk. Wij willen met de aanwonenden onderzoek naar geëigende maatregelen.

  • Wij willen dat de gemeente Nieuwkoop zich blijft verzetten tegen de omleiding van het landbouwverkeer ivm het afsluiten van de Irenebrug in Uithoorn.

  • Wij willen  geen of grootschalige bedrijvigheid of  migrantenhuisvesting in deze kleine kern.

  • De reeds aangekochte terreinen van Vrouwenakker West dienen netjes onderhouden te worden.

  • Wij willen een snelle aanpak van de herstructurering en sanering van de glastuinbouw met toepassing van de Ruimte voor ruimte regeling. Verpaupering willen we daarmee voorkomen en tegengegaan.

  • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

  • Faciliteren van de recreatiemogelijkheden in en om Vrouwenakker (bijvoorbeeld door wandelroutes op de openbare dijk te markeren, fietsroutes verbeteren en aanleggen, het 3 provinciepunt onder de aandacht brengen).

  • Onderzoek naar de behoefte aan een afvalcontainer voor plat glas.