Onze aandachtspunten voor Meije

  • Wij vinden het belangrijk het landelijke karakter van De Meije te behouden (beperking van toeristisch gemotoriseerd verkeer).

  • Wij willen ons inzetten voor het behoud en de bevordering van een economisch en ecologisch verantwoorde agrarische functie.

  • Nieuw gebruik van de watertoren in de Meije (hotel, toeristische attractie, cultureel erfgoed functie).

  • Een stringente bewaking van de in goed overleg met belanghebbenden vastgelegde afspraken rond Natura 2000 en het herzien van het beheerplan zijn voor ons belangrijk

  • Kortere aanrijtijden van ambulances waar deze niet aan de norm voldoen

  • Ondersteuning van de buurtbus in De Meije

  • Ontwikkelen van een doorsteek vanuit De Meije naar de Noordeinderplas.