Onze aandachtspunten voor Zevenhoven (+Noordeinde)

  • De basisschool De Diamant is een feit. Voor de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum en de nieuwe huisvesting ervan is het belangrijk dat naast onderwijs-peuterspeelzaal-kinderopvang ook de bibliotheekfunctie, sport, jeugdzorg en het verenigingsleven betrokken wordt.

  • Het vertrek van de basisschool naar Zevenhoven heeft impact op de leefbaarheid in Noordeinde. Het is belangrijk om samen met dorpsraad en inwoners te bekijken op welke manier ontmoeten en activiteiten behouden en mogelijk versterkt kunnen worden.

  • Onderzoek naar de mogelijkheden om seniorenappartementen dicht bij de voorzieningen te realiseren.

  • Wij willen een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden voor een betere doorstroming van het verkeer in de Dorpsstraat en bepleiten sterk de aanleg van fietspaden langs de Jonge Zevenhovenseweg en de Achterweg.

  • Vestia investeert niet meer in dit gebied, sociale huurwoningen worden steeds duurder. Samen met lokale woningcorporaties moeten wij actief inzetten op alternatieven voor dit woningbezit. Zodat sociale huur ook sociale huur blijft!

  • Op basis van uitgevoerd onderzoek, de door de gemeente opgestelde visie en de door de provincie gestelde eisen zullen mogelijkheden en wenselijkheden van eventuele bestemmingswijziging op de zomerparken beoordeeld worden.

  • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

  • de RK kerk met  Stiltetuin en oranjerie zijn ontmoetingsplaatsen  voor de inwoners van het Noordeinde. Dat vinden wij belangrijk om te koesteren.