Onze aandachtspunten voor Ter Aar

 • Ter Aar krijgt in 2020 een Integraal Kind Centrum (IKC) met een compleet nieuwe sporthal. Die mag niet hoger zijn dan maximaal 11.75 i.p.v. 15.15 meter. Geen verhoogde hal op palen. Wij zullen dit traject op de voet volgen om ervoor te zorgen dat a) er een integrale aanpak van het basisonderwijs komt met één doorlopende leerlijn voor alle kinderen van 0 – 12 jaar en b) deze gebouwen duurzaam zullen worden gebouwd met oog voor lage exploitatiekosten voor de toekomstige eigenaren en gebruikers.

 • De winkelfunctie van het Vosholplein gaat achteruit.en De mogelijke ontwikkeling  van winkels achter Intratuin  is onwenselijk, want versterkt dat. Een goede monitoring van de ontwikkelingen in nauwe samenspraak met de winkeliers is nodig om keuzes te maken.

 • De indeling van het Lindeplein en de winkelfunctie van het Vosholplein vinden wij voor verbetering vatbaar. Zeker nu de sporthal de Vlinder wordt verplaatst. Er ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Geïnteresseerden, dorpsraad en omwonenden worden betrokken om voor deze centrumplek aantrekkelijke plannen te ontwikkelen.

 • Ter Aar en Korteraar hebben met de dorpsraad “Het Vosje” een goed werkend en enthousiast netwerk dat intensief betrokken moet worden bij de ontwikkelingen in deze kernen. Goede ondersteuning en samenwerking met de gemeente is belangrijk.

 • Ter Aar is nog steeds een blinde vlek v.w.b. wonen met zorg voor ouderen. De ontwikkeling van een Futurahuis juichen wij van harte toe. Extra capaciteit is wenselijk.

 • De bibliotheek vervult een belangrijke functie, die wij willen handhaven. We hechten grote waarde aan de vestiging van een bibliotheek in het nieuwe IKC. 

 • Zorgboerderij De Hoop vervult een belangrijke functie. Een kleinschalig en kwalitatief goed zorgaanbod, dat zorgt voor diversiteit en meer passend aanbod voor zorgvragers.

 • Het zwembad Aarweide is een belangrijke sport- en recreatievoorziening voor iedereen van jong tot oud uit onze gemeente, maar voorziet ook in een regionale behoefte.  Wij blijven de Stichting en zijn vele vrijwilligers op het huidige niveau ondersteunen.

 • Een belangrijk aandachtspunt voor de kern Ter Aar blijft een verkeerscirculatieplan. Daar willen we met de bewoners snel flinke stappen zetten.

 • Parkeerproblematiek in oudere wijken moeten we samen met de inwoners aanpakken.

 • De indeling van het Lindeplein vinden wij voor verbetering vatbaar. Wij willen in overleg met de aanliggende winkeliers en omwonenden een visie voor een gezellig dorpsplein ontwikkelen.

 • Hetzelfde geldt voor het opstellen van een visie voor de hele kern Ter Aar.

 • Wij willen aandacht voor de omvang en ligging van het winkelbestand in Ter Aar (HEMA, Kruidvat zitten op achterafplek),

 • Zodra sporthal de Vlinder is verplaatst ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Geïnteresseerden, dorpsraad en omwonenden worden betrokken om voor deze centrumplek aantrekkelijke plannen te ontwikkelen. Gedacht kan worden aan appartementen – ook voor ouderen – in combinatie met initiatieven die het voorzieningenniveau en de gezelligheid vergroten.