top of page

Kleine bouwplannen veel te groot


Van 10 naar 3

De omvang van kleine particuliere bouwplannen is te groot. Dat vindt Natuurlijk Nieuwkoop. Het College van B&W heeft voorgesteld voor dit soort plannen de komende 2 jaar voor maximaal 50 woningen ruimte te bieden. Een individueel bouwplan kan, volgens het College van B&W, maximaal 10 woningen omvatten. Natuurlijk Nieuwkoop is van mening dat kleinschalige initiatieven ook echt kleinschalig moeten zijn. Een maximum van 3 woningen per plan is voldoende.

Berry Dors, raadslid voor Natuurlijk Nieuwkoop zegt: ¨Het aantal van 10 leidt tot te grote plannen waarbinnen geen sprake meer kan zijn van een particulier initiatief. Projectontwikkelaars zullen daar teveel het voortouw gaan nemen. Het moet duidelijk zijn dat het om particuliere plannen gaat¨.

Daarnaast vindt Natuurlijk Nieuwkoop dat de bijdrage die van plannenmakers geëist wordt, oplopend tot 100.000 euro per woning, zal leiden tot de bouw van alleen maar heel dure woningen. Natuurlijk Nieuwkoop is van mening dat in dat segment er al meer dan voldoende bouwmogelijkheden binnen de bestaande plannen voor handen zijn. Te veel van dit soort woningen strookt ook niet met de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek. Daaruit blijkt dat de nadruk moet liggen op het bouwen in de categorie sociale huur en goedkopere koopwoningen, zowel grondgebonden als appartementen.

Natuurlijk Nieuwkoop zal in de raadsvergadering van 1 februari voorstellen om het maximum van 10 terug te brengen naar 3.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page