top of page

Van één fractie naar één partij.

Op maandag 2 juli was er een ledenvergadering van Natuurlijk Nieuwkoop in

De Rank in Nieuwkoop. Zo´n 30 leden maakten op deze zomerse avond gebruik van de uitnodiging om mee te praten over de samenwerking-fusie van de huidige twee lokale partijen MPN en PN. Een mooie opkomst!

Van één fractie naar één partij

Tijdens de ledenvergadering in november 2017 was afgesproken dat de twee besturen van MPN en PN direct na de verkiezingen werk zouden gaan maken van de samenvoeging van MPN en PN. In de afgelopen raadsperiode 2014-2018 waren de 2 partijen in de raad vertegenwoordigd met één gezamenlijke fractie. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat het oprichten van één partij de volgende en logische stap is. Vooruitlopend op deze samenvoeging was de fractie al vanaf juli 2017 gaan werken onder een nieuwe frisse naam: Natuurlijk Nieuwkoop.

Identiteit en reglementen

De besturen hadden het nodige voorwerk verricht en de leden een aantal stukken voorgelegd ( agenda ledenvergadering ). Gesproken is over de identiteit en richting van Natuurlijk Nieuwkoop, waarvoor Marjolein van Spoorendonk een mooie en eigentijdse inbreng leverde. Ook kwamen concept statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde. De laatste zijn niet de meest spannende stukken maar wel belangrijk en noodzakelijk voor het goed laten functioneren van een vereniging. De taken en verantwoordelijkheden, rechten en plichten moeten nu eenmaal helder worden vastgelegd. De leden hebben hun opmerkingen en aandachtspunten aan de bestuursleden meegegeven. In de 2e helft van 2018 wordt naar verwachting een besluit genomen over de formele oprichting van Natuurlijk Nieuwkoop met de daarbij behorende statuten en reglementen.

Eerste ervaringen wethouder Bernadette

Na de pauze kreeg onze nieuwe wethouder Bernadette Wolters de gelegenheid om haar eerste ervaringen in het Nieuwkoopse te vertellen. Gepassioneerd nam ze de leden mee in de ontwikkelingen in het sociaal domein, het onderwijs, duurzaamheid en de regio. En na een laatste rondje vragen was het tijd om de buitendeur open te zetten en na te praten onder het genot van een lekker koel drankje.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page