top of page

Nieuw VVE beleid “Jong geleerd is oud gedaan”


Extra ondersteuning voor jonge kinderen met ontwikkelachterstand

Met dit nieuwe VVE beleid voor de gemeente Nieuwkoop worden extra maatregelen genomen voor betere ontwikkelkansen voor het jonge kind. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en richt zich op jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met een ontwikkelachterstand en is een pakket van maatregelen die worden genomen om onderwijsachterstanden bij alle kinderen te voorkomen en te verminderen bij de start van groep 3 van de basisschool.

Samenwerking

Wethouder Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop) heeft samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), kinderopvang en het onderwijs dit beleid opgesteld. Er ligt daarom een breed gedragen en realistisch plan.

Pien Schrama: “Samen zorgen voor een doorlopende ontwikkellijn voor al onze jonge kinderen. Dit beleid vindt Natuurlijk Nieuwkoop een goede basis om elk kind die dat nodig heeft een zo goed mogelijke ondersteuning te geven in zijn of haar ontwikkeling in de voor en vroegschoolse periode.”

Extra maatregelen

Extra maatregelen zijn o.a. extra uren VE per doelgroepkind, extra inzet HBO’ers dmv plusleidsters voor observatie en één op één begeleiding en betere monitoring en registratie. Gastouders gaan betrokken worden bij signalering en toeleiding van doelgroepkinderen en de ouderbetrokkenheid krijgt nadrukkelijk aandacht. Want naast de inzet op opvang en school is het super belangrijk dat ook thuis de juiste ondersteuning en stimulans aan kinderen geboden wordt.

In 2017 wees onderzoek van de Onderwijs inspectie uit dat er verbeteringen nodig zijn in de uitvoering het Nieuwkoopse VVE beleid. In dit nieuwe beleid zijn deze verbeterpunten opgenomen. Voor deze uitbreiding van maatregelen krijgt de gemeente Nieuwkoop extra geld van het rijk.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie vindt plaats op de peuteropvanglocaties en/of bij het kinderdagverblijf en is bedoeld voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. We spreken bij de voorschoolse educatie over doelgroeppeuters. De voorschoolse educatie is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Vroegschoolse educatie

De vroegschoolse educatie is gericht op kinderen uit de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. De schoolbestuurders zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De gemeente heeft daarnaast de verantwoordelijk voor een VVE-beleid dat zorgt voor een doorgaande lijn van Voorschool naar de Vroegschool.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page