top of page

Start campagne "EEN tegen EENZAAMHEID"


Op 12 februari vond de aftrap van de campagne "EEN tegen EENZAAMHEID" in het gemeentehuis plaats in een inspirerende bijeenkomst met vrijwilligersorganisaties, professionals. Joke van Boxtel was er namens Natuurlijk Nieuwkoop bij en zij blijkt terug op de bijeenkomst:

EENZAAMHEID is het niet verbonden zijn met de samenleving en omgeving of met zichzelf.”

Themabijeenkomst woensdag 12 februari 2020, georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop en PGSN (Platform Gehandicapten Senioren Nieuwkoop) met als gast prof. Dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen.

Pitches over lokale activiteiten van:

Mia Vork. Stichting Huiskamer Noorden/Open tafels Nieuwveen en Zevenhoven.

Arie van Wijk. Toegankelijkheid en Vervoer.

Els Kelder. Activiteiten seniorenorganisaties.

Bernadette Wolters. Bemoedigend openingswoord.

Gespreksleider van deze avond:

Berry Dors. Raadslid fractie Natuurlijk Nieuwkoop.

Anja Michielse: Waar hebben we het over bij eenzaamheid?

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. Ontwikkelingen binnen de samenleving zijn mede aanleiding dat eenzaamheid toeneemt onder de mensen. Als ondersteunde maatschappelijke organisaties en vrijwilligers is het tijd om meer dan tot nu toe samen (“een tegen eenzaamheid”) op te treden. Zij betitelt de situatie als urgent en geeft hierbij wel aan dat ALLEEN ZIJN niet altijd EENZAAMHEID betekent. En EENZAAMHEID is zeker niet alleen gekoppeld aan OUDEREN.

DE OORZAKEN zijn te vinden in de veranderende samenleving. Steeds meer mensen van hogere leeftijd. De wens om langer zelfstandig te blijven wonen. En daarnaast ook de noodzaak langer zelfstandig te moeten wonen, bij gebrek aan een passende vorm van zorg. In hoeverre heeft hier de maatschappelijke vraag over TERUGKEER VAN HET VERZORGINGSHUIS recht van spreken? Verlies van een dierbare (partner) kan tot een neerwaartse spiraal leiden. Het wegvallen van traditionele verbanden (kerk, buurt) kan het sociale netwerk ontmantelen.

Anderzijds kunnen te hoog gestelde verwachtingen in de samenleving, de druk van de omgeving en kwetsbaarheid van mensen tot eenzaamheid leiden.

EENZAAMHEID is een persoonlijke ervaring. Een eenzaam voelen. Met gevolgen voor geestelijke en fysieke gezondheid, een dalend geluksgevoel, grotere kwetsbaarheid, sociale contacten en activiteiten negeren en ontwijken.

Risicogroepen lopen een grotere kans op eenzaamheid. (Mensen met chronische fysieke en geestelijke beperkingen. Migranten, laagopgeleiden en mensen als gevolg van het verlies van hun partner)

Voorbeelden lokale initiatieven

De pitches gingen over lokale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan of te voorkomen. Toegankelijkheid van activiteiten. Dichtbij of goed bereikbaar voor mensen. Goede sociale contacten. Open tafels. Genoemde voorbeelden tijdens de pitches:

Een appartementencomplex voor senioren met een huiskamer, opzetten van activiteiten. Ook huisbezoeken. Ontmoeten van bekenden, begeleiders, mantelzorgers die eenzame mensen bezoeken en ophalen voor en thuisbrengen. En dat in alle kernen.

Wat leverde de gehouden thematafels op inzake signalering en ervaring met eenzaamheid en wat kan er worden verbeterd?

Conclusies:

In de diverse kernen gebeurt er heel wat. Door professionals en vrijwilligers, mantelzorger en organisaties.

  1. Vermoedens over en signaleringen van eenzaamheid worden zeker gedaan, of het om eenzaamheid of een ander probleem is niet altijd duidelijk. In de thematafels is de behoefte geuit, te komen tot een betere samenwerking en afstemming van deze signaleringen. (Plan op maat)

  2. Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorg rondom het thema EENZAAMHEID.

  3. In plaats van de vraag naar nieuwe activiteiten is aangeraden bestaande activiteiten voort te zetten en daarbij de conclusies 2 en 3 te betrekken.

  4. Een nieuwe ontmoeting over het thema Eenzaamheid wordt voorbereid.

Joke van Boxtel

Natuurlijk Nieuwkoop.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page