top of page

Evenementen en activiteiten gaan zorgen voor een levendig centrum van Nieuwkoop


Het afgelopen jaar heeft het college met veel partijen om de tafel gezeten om het centrumplan voor Nieuwkoop op te stellen. Dit plan is op donderdag 4 februari 2021 in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad besproken.


Het centrumplan richt zich op drie onderdelen; het centraliseren van winkels (compacter maken van het centrum), het herinrichten van het Regthuysplein zodat er meer zitgelegenheid komt op het plein en zorgen voor evenementen en activiteiten waardoor we als inwoners met plezier naar het centrum gaan. Het plan bestaat uit een beperkt aantal projecten die in korte tijd worden uitgevoerd.

Natuurlijk Nieuwkoop staat achter deze aanpak. De beperkte omvang maakt het overzichtelijk en maakt de kans van slagen groot. Het zet de beweging in gang die nodig is. Want niets doen is geen optie.


We moeten als gemeente ons in blijven zetten voor een leefbaar, veilig, aantrekkelijk en gezellig centrum. Dat geldt voor alle kernen. Nu Nieuwkoop. Later dit jaar Ter Aar en nog later dit jaar Langeraar en Nieuwveen bij de plannen voor het IKC en het centrumplan Nieuwveen.


Om de activiteiten te regelen wordt ingezet op initiatieven van onder andere het Event Center, de ondernemers en de nog te vormen Kunstcommissie. Voor een groot deel zal dit door initiatieven van vrijwilligers worden ingevuld. Top! Natuurlijk Nieuwkoop gelooft daar sterk in. René Carlier (raadslid Natuurlijk Nieuwkoop): “Natuurlijk Nieuwkoop ziet de activiteiten en evenementen als een belangrijke component voor het slagen van het centrumplan. Een mooi plein en een compacte winkelstraat is onvoldoende om het centrum de zitkamer van Nieuwkoop te maken.

De organisaties die zich richten op evenementen en activiteiten verdienen de steun van de gemeentelijke organisatie.”


Natuurlijk Nieuwkoop heeft daarom de motie “ Versterken slagingskans centrumplan Nieuwkoop” ingediend om te onderzoeken of die ondersteuning kan worden geregeld vanuit een project van werkervaringsplaatsen. Volgens Carlier slaan we met de werkervaringsplaatsen twee vliegen in 1 klap. De evenementenbranche ligt door Corona volledig stil. Dat geldt ook voor recreatie en toerisme. Dat heeft gevolgen voor jongeren die de opleiding eventmanagement of recreatie en toerisme binnenkort afronden. Hoe mooi zou het zijn als de gemeente een aantal van hen een werkervaringsplek aan kan bieden.

De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Natuurlijk Nieuwkoop is blij met de steun van de andere partijen voor haar voorstel.

Concept motie NN versterken slagingskans
.
Download • 121KB

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page