top of page

Natuurlijk Nieuwkoop tegen gewijzigd voorstel Masterplan Ter Aar


In de raadsvergadering van 22 juni heeft Natuurlijk Nieuwkoop tegen het voorstel Masterplan Ter Aar gestemd. Dit omdat een meerderheid van de raad vóór wijzigingen op het plan heeft gestemd zonder dat de effecten ervan duidelijk zijn. Voor zowel inwoners als ondernemers.


Besloten is dat er minder woningen moeten komen aan de Essenlaan en dat onderzocht wordt of compensatie op de Vlinderlocatie mogelijk is. In het vervolg moet gaan blijken of dit mogelijk en hoe. Het effect kan zijn dat er in totaal minder woningen gebouwd gaan worden in het dorpshart en dat om die reden de gemeente extra geld in het plan moet steken. Het kan ook betekenen dat het aantal te compenseren woningen op de Vlinder locatie de uitstraling, omvang en hoogte van dat gebouw gaat veranderen. Dat plan is niet aan de inwoners voorgelegd en heeft dus niemand iets van kunnen vinden. Ook is onduidelijk wat de wijziging langs de Essenlaan gaat betekenen voor de opzet van het winkelgebied.


Ondanks dat partijen en de wethouder aangaven dat er “wel mogelijkheden gezien worden” voor extra woningen op de Vlinderlocatie en dat het niet “de intentie is om de bouwmassa te veranderen” is er niets over vastgelegd. Een vrijbrief voor het college dus want de raad wordt alleen geïnformeerd, tenzij het heel veel geld extra gaat kosten. Maar dan zitten we op het einde van een lang proces. We lopen het risico dat het plan niet kan worden uitgevoerd omdat de kosten te hoog worden.


Ook Natuurlijk Nieuwkoop deelt de zorgen van ondernemers en omwonenden over het parkeren rondom het plein en een eventueel effect in de wijk er omheen. Ook heeft de fractie begrip voor de bewoners aan de Essenlaan voor wie het uitzicht flink gaat veranderen door het plan. Daarom heeft Natuurlijk Nieuwkoop een motie ingediend waarin het college gevraagd werd het laatste parkeeronderzoek met alle belanghebbenden te bespreken, reacties op te halen en de raad te betrekken bij de uitkomsten ervan en mogelijke extra maatregelen. Ook is in de motie voorgesteld om te onderzoeken of aanpassing van de bouwblokken aan de Essenlaan mogelijk is. Omdat de meerderheid in de raad voor genoemde wijzingen met ongewisse uitkomst was is deze motie niet in stemming gebracht.

Motie NN Masterplan Ter Aar Parkeren en Essenlaan
.pdf
Download PDF • 95KB

Voor het dorp Ter Aar is het masterplan een belangrijke ontwikkeling voor het centrum. Ook Natuurlijk Nieuwkoop is vóór het toekomstbestendig maken van het centrum en het behoud van het winkelhart. En ook vóór het aantrekkelijk maken met horeca en het behouden van pleinfuncties voor markt en evenementen. Die elementen zitten in het oorspronkelijke masterplan en daar was en is Natuurlijk Nieuwkoop positief over. Door de aangebrachte wijzigingen, de onduidelijkheid en open einden die door de wijzigingen zijn ontstaan heeft de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop besloten om tegen het raadsvoorstel Masterplan Dorpshart te stemmen. Met pijn in het hart.

Comentarios


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page