top of page

Joke van Boxtel

Wie ben je?

Ik ben Joke van Boxtel, fractie-assistent en plek 8 op de kieslijst Natuurlijk Nieuwkoop. Sinds 1971 woon ik in de gemeente Nieuwkoop. De eerste 24 jaar van mijn leven ben ik in Tilburg binnen een katholiek gezin opgegroeid. Mijn vader was ondernemer. Mijn moeder is altijd maatschappelijk actief geweest. Onderscheid in “jongens en meisjes” binnen het gezin kende ik niet. Ik volgde een Hbo-sociale studie en was maatschappelijk actief.Mijn ouders vatten de waarden als volgt samen: “Leer voor jezelf zorgen, doe wat je moet doen, ook voor anderen. Denk daarnaast ook aan je eigen leven”

Ik raakte geboeid naar wat maatschappelijke organisaties in mijn dorp voor mensen betekenen.En wat de reden is dat zij daarvan lid zijn geworden. Ook wat mensen voor elkaar betekenen. Wat zou ik daarbinnen voor de inwoners kunnen bijdragen? Mijn beroep heeft zich tot aan mijn pensioen in 2010 hoofdzakelijk gericht op loopbaanvraagstukken, communicatie- en emancipatietrainingen, en sociale beleidsadvisering binnen de overheid.

 

Waarom ben je actief in de lokale politiek?

In 1986 ben ik via de toenmalige wethouder PvdA geïnteresseerd geraakt in de lokale politiek en actief mee gaan doen: fractie-assistent, hoof lokale afdeling PvdA en raadslid. Ik wilde een bijdrage leveren aan een goed bestuur. Bewoners dienen betrokken te worden bij ontwikkelingen in hun dorp/buurt. Hiervoor gelden goede afspraken met het bestuur. Het Sociale Domein is altijd mijn focus geweest met daarbinnen speciaal de samenhang van de maatschappelijke gebieden.Mijn speerpunten en waarden voor het maatschappelijk leven zijn voor mij politieke speerpunten geworden.

 

En waarom Natuurlijk Nieuwkoop?

Kortweg omdat ik hier het doel en het belang heb gevonden van “de menselijke maat van de politiek” en de eerdergenoemde grotere samenhang van beleidsgebieden. Sociaalkritische gerichtheid en kwalitatieve bestuurders.

 

Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop?

“Leer voor jezelf zorgen, doe wat je moet doen, ook voor anderen. Denk daarnaast ook aan je eigen leven” heeft voor mij een Nieuwkoopse dimensie gekregen. Speerpunten voor de samenleving:

“Regie over je eigen leven, economische zelfstandigheid, ontwikkeling, leren verantwoordelijkheid te nemen, geluk en welzijn, nieuwsgierigheid en een maatschappelijke bijdrage leveren in welke vorm dan ook. Regelgeving is ter ondersteuning en geen doel op zich”.

Welk speerpunt van Natuurlijk Nieuwkoop heeft jouw meeste aandacht?

Gericht op een zelfbewuste burger, gericht op een zo gezond en vitaal mogelijk leven. Een burger die leert te kiezen en nieuwsgierig is. En met verantwoordelijkheidsgevoel. Waar ondersteuning nodig is, dient de burger te worden geholpen.

 

Als je morgen iets kon veranderen of vernieuwen in onze gemeente, wat zou dat dan zijn?

Meer aandacht en actie voor participatie in de samenleving van statushouders en inwoners met een zorgvraag, die (nog) onvoldoende in staat zijn mee te doen.


 

joke.jpg

Joke van Boxtel (1948) is na een carrière als loopbaan-

adviseur/trainer bij de gemeente Haarlem met prepensioen.

jokevanboxtel@natuurlijknieuwkoop.nl

"Ik wil maatschappelijk investeren in de gemeenschap waar ik 48 jaar onderdeel van uitmaak. En dat voor de rest van mijn leven blijven doen, zolang het gaat."

bottom of page