Joke van Boxtel, fractie-assistent

Waar sta je voor?

Het sociale domein was en is mijn focus. Voor mij zijn begrippen als eigen regie voeren, meedoen en eigen verantwoordelijkheid belangrijk. Daarbij ben ik tegen betutteling. Regelgeving is ter ondersteuning voor inwoners en geen doel op zich. Het gaat erom dat mensen rechtvaardig en menselijk worden behandeld, en betrokken worden bij zaken die hun leven raken.

Dit alles komt voort uit mijn opvoeding, mijn sociaal-educatieve studies en mijn 45 jarige werkervaring binnen het pedagogische werkveld en het domein van HRM. Allemaal nagenoeg binnen overheidsorganisaties. En mijn werk als adviseur, trainer, beleidsmedewerker en binnen de formele medezeggenschap.

Waarom vind je het belangrijk om raadslid te zijn?

Als raadslid of fractieassistent ga je de ontmoeting aan met inwoners en organisaties, toets je beleidsstukken en verordeningen op de mogelijke uitvoering en probeer je processen mede te monitoren en aan de politieke bel te trekken als inwoners de dupe dreigen te worden.

 

Wat doe je nu voor de gemeente?
Ik zet maatschappelijke projecten op met en rond taal om met name Nieuwe Nieuwkopers instrumenten te geven voor hun deelname aan de samenleving. Ook  als inhaalslag voor inwoners van met name Noord-Afrikaanse landen zijn deze projecten waardevol. Daarnaast zoek ik bij maatschappelijke organisaties draagvlak en verbinding om gezamenlijk op te trekken. Denk daarbij aan de bibliotheek, Tom in de Buurt, het Werkbedrijf, Participe en de Sleutelbloem.

Wat is je achtergrond?

Mijn werk was gericht op het ondersteunen van individuele mensen in het maken van keuzes in hun leven. Ondersteuning in het proces van verwerking van verlies en het vervolgen van hun leven met andere en nieuwe levensdoelen. Uitgangspunten daarbij zijn de kracht van de persoon zelf, leren keuzes te maken, eigen verantwoordelijkheid, nieuwe, andere kansen en andere focus. Wat is geweest komt nooit meer terug. Reorganisatie, verlies van werk, slechte beoordeling, verlies van dierbare en verlies van vitaliteit door ziekte.

Daarnaast heb ik me binnen een grote gemeentelijke organisatie beziggehouden met het opzetten van beleidsprogramma's over bovengenoemde thema's binnen de HRM afdeling. In 1992 kwam ik toevalligerwijs in de politiek terecht. Als voorzitter van de hondenclub kwam ik in contact met de PvdA wethouder van Nieuwkoop en kreeg ik het voor elkaar dat we een eigen veld binnen de Dulen kregen met de mogelijkheid een kantine te bouwen.


Ik ben toen begonnen binnen de fractievoorbereidingsgroep met ondersteunend werk zoals berichtjes schrijven, later werd ik voorzitter afdelingsbestuur. Commissielid volgde en toen tien jaar raadslid. De afgelopen raadsperiode heb ik me als fractieassistent ingezet.
 

Joke van Boxtel (1948) is na een carrière als loopbaan-

adviseur/trainer bij de gemeente Haarlem met prepensioen.

jokevanboxtel@natuurlijknieuwkoop.nl

"Ik wil maatschappelijk investeren in de gemeenschap waar ik 48 jaar onderdeel van uitmaak. En dat voor de rest van mijn leven blijven doen, zolang het gaat."