05.07.2020

Op 2 juli heeft de raad een zienswijze op de Ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van de gemeente Nieuwkoop. Deze is de laatste jaren enorm onder druk komen te staan, de balans tussen groei/economi...

11.06.2020

Dat is de mening van de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop in de Nieuwkoopse
gemeenteraad. Tijdens de laatste raadsvergadering kwam deze RES aan de orde. Gemeenteraden in de regio Holland Rijnland geven hun wensen en bedenkingen over het stuk. In de Nieuwkoopse raad stel...

07.06.2020

De bouw van een nieuwe school in Zevenhoven is in volle gang. Daardoor komt de locatie van de basisschool de Diamant in Noordeinde vrij. De gemeente Nieuwkoop wil op die locatie graag woningen bouwen en daarom werd er een startnotitie opgesteld en voorgelegd aan de gem...

04.06.2020

De gemeenteraad heeft op 28 mei geld beschikbaar gesteld voor de proceskosten van het project Centrumlocatie Nieuwveen. Voor dit project is voor de komende 3 jaar € 102.000,- nodig voor de noodzakelijke participatie en begeleiding van het project.

Natuurlijk Nieuwkoop v...

03.05.2020

Natuurlijk Nieuwkoop geeft steun aan het voorstel van het college voor het instellen van een Steunfonds Covid-19 van € 500.000,00 voor maatschappelijke organisaties van vitaal belang. 

De Coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en het effect ervan is op korte...

02.05.2020

De gemeente Nieuwkoop gaat aan woningeigenaren vouchers verstrekken ter waarde van €70,-. Dit wordt mogelijk gemaakt door een regeling van het rijk, de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik). Natuurlijk Nieuwkoop is blij met deze regeling en heeft in de raad van 23 apr...

20.02.2020

Op 12 februari vond de aftrap van de campagne "EEN tegen EENZAAMHEID" in het gemeentehuis plaats in een inspirerende bijeenkomst met vrijwilligersorganisaties, professionals. Joke van Boxtel was er namens Natuurlijk Nieuwkoop bij en zij blijkt terug op de bijeenkomst: 

...

09.02.2020

Natuurlijk Nieuwkoop: mening en draagvlak inwoners peilen op basis van goede informatie.

Het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om eerst de inwoners hun mening te vragen en pas daarna te bekijken of de raad daadwerkelijk een procedure wil starten om kleine windmolens toe...