© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop

18.10.2019

Goed nieuws! Er zijn door de gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) positieve stappen gezet om vaart te zetten achter een nieuw plan voor de locatie AH Kooistrastraat in het hart van Nieuwveen, voorheen woonzorgzone.

Overeenstemming kaders

Directeur WSN...

13.10.2019

Inloopspreekuur

Deel uw ideeën, plannen of zorgen met de raad tijdens het eerste inloopspreekuur van de gemeenteraad op donderdagavond 17 oktober, 19:00 - 19:45 uur.

Lees meer op de website van de gemeente Nieuwkoop: Inloopspreekuur gemeenteraad

Programmabegroting

Op 16 en...

03.10.2019

Natuurlijk Nieuwkoop is voorstander van een samenwerkingsverband tussen hockey-en tennisverenigingen voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. Wij erkennen dat er een scheve verhouding is in de bi...

03.10.2019

 Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland

In de raadsvergadering op 26 september kwam aan de orde de indiening van een zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de Agenda van Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsor...

02.10.2019

Het stikstof vraagstuk is erg actueel en heeft ook consequenties voor de gemeente Nieuwkoop, onze inwoners en ondernemers .

Waar gaat het nu eigenlijk om?

02.10.2019

In de afgelopen zomer is wethouder Bernadette Wolters verhuisd naar de gemeente Nieuwkoop.

Bernadette had bij haar aantreden in 2018 aangegeven bereid te zijn naar onze gemeente te verhuizen en naar een geschikte woning op zoek te gaan. Totdat het zover was werd door de...

27.09.2019

Willen we kleine windmolentjes in de gemeente Nieuwkoop?

Op 19 september bracht de Nieuwkoopse raad een oriënterend werkbezoek aan agrariër de Rijk in Rijpwetering. Joke van Boxtel en Berry Dors kwamen namens Natuurlijk Nieuwkoop hun licht op steken. Aanleiding voor het...

23.07.2019

“In Noorden is de afgelopen jaren veel gebeurd. De nieuwe school, de Schippersbrug (o.a.Coöp, Huiskamer, sociale huur) Voorwegzone, Driekoppenland, Groene Jonker, Ruygenborg en niet te vergeten het verdwijnen van de glastuinbouw in Noorden en de Noordse Buurt. Noorden...

15.07.2019

Geen gewijzigd bestemmingsplan voor Kerkweg 28, 28b en 28c

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit in maart 2018 zijn er stap voor stap complexe afwegingen en keuzes gemaakt. Het intensieve proces heeft veel tijd en energie gekost, maar dat was nodig om te onderzoeke...

15.07.2019

Vragen Natuurlijk Natuurlijk Nieuwkoop over bezorging

Het lukt helaas niet om de bezorging van Nieuwkoop Nieuws huis aan huis 100% te krijgen. Dit voorjaar trokken inwoners van Korteraar bij Natuurlijk Nieuwkoop aan de bel omdat dit blad daar niet meer in de brievenbus...