top of page

Onze aandachtspunten voor Ter Aar

 • Betaalbare huurappartementen voor jongeren, starters en ouderen worden gebouwd. Deze locatie moet in samenhang met het winkelgebied ontwikkeld worden.

 • Er wordt gewerkt aan een centrumplan voor Ter Aar in overleg met ondernemers om de vitaliteit en de identiteit van het centrum te versterken. Natuurlijk Nieuwkoop wil dat er ruimte komt voor horeca, goede bereikbaarheid van alle winkels en parkeergelegenheid.

 • We vinden het opstellen van een integrale visie voor de hele kern Ter Aar belangrijk. Ontwikkelingen in het ene deel van de kern hebben gevolgen voor andere delen van de kern, bv wat betreft verkeer. Alle ontwikkelingen dienen goed op elkaar te worden afgestemd.

 • De Kerkweg krijgt veel verkeer voor de kiezen. Samen met Intratuin, Vomar en Action én aanwonenden moet naar oplossingen gezocht worden.

 • Verbetering van de verkeersveiligheid langs de Westkanaalweg is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Een vrij liggend fietspad is onze inzet. Het terugdringen van het vrachtverkeer en de verkeerssnelheid moet bij de uitvoering opgepakt worden in samenspraak met ondernemers en aanwonenden.

 • Revitalisering Bovenland blijft nodig en moet samen met de ondernemers opgepakt worden. Dit biedt ook kansen voor het ontwikkelen van een energiegebiedsenergiesysteem, waarin Bovenland en de Paradijsweg op een duurzame en efficiënte manier aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

 • Natuurlijk Nieuwkoop heeft de afgelopen jaren voortdurend aangedrongen op de realisatie van woningen in Ter Aar Noordoost. Inmiddels heeft de provincie daarvoor toestemming verleend. Deze ontwikkeling biedt naast kansen voor woningbouw ook mogelijkheden om een ontsluiting te realiseren richting de Oostkanaalweg waardoor de Kerkweg ontlast kan worden.

 • Parkeerproblematiek in oudere wijken moeten we samen met de inwoners aanpakken.

 • IKC De Vaart is in gebruik met een compleet nieuwe sporthal, een bibliotheek en Centrum voor Jeugd en Gezin. We vinden de combinatie school en sport belangrijk en willen stimuleren dat het IKC een belangrijk ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

 • Wij willen dat bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk aansluitend aan een oude wijk onderzocht wordt of grond kan worden vrijgemaakt voor extra parkeerplaatsen om zo de parkeerproblemen in de oude wijken aan te pakken.

 • De oude basisscholen in Ter Aar zijn gesloopt. Op de vrijgekomen plekken worden naast koopwoningen in diverse prijsklassen ook 16 sociale huurwoningen gebouwd in de vorm van hofjeswoningen. Er komt een Futurahuis waar zelfstandig wonen wordt gecombineerd met zorg op maat. Daarmee wordt een lang verwachte wens voor zorg in de kern Ter Aar gerealiseerd.

 • Ter Aar en Korteraar hebben met de dorpsraad “Het Vosje” een goed werkend en enthousiast netwerk dat intensief betrokken moet worden bij de ontwikkelingen in deze kernen. Goede ondersteuning en samenwerking met de gemeente is belangrijk.

 • Zorgboerderij De Hoop vervult een belangrijke functie. Een kleinschalig en kwalitatief goed zorgaanbod, dat zorgt voor diversiteit en meer passend aanbod voor zorgvragers.

 • Het zwembad Aarweide is een belangrijke sport- en recreatievoorziening voor iedereen van jong tot oud uit onze gemeente, maar voorziet ook in een regionale behoefte. Wij blijven de Stichting en zijn vele vrijwilligers op het huidige niveau ondersteunen.

bottom of page