top of page

Onze aandachtspunten voor Vrouwenakker

 • De inbreng van dorpsraad én inwoners voor het woningprogramma moet serieus meegewogen worden, waaronder aantallen, soort woningen en het tempo van bouwen.

 • Bij woningbouw dient er gekeken worden naar een evenwichtig programma t.o.v. de grootte en samenstelling van de kern Vrouwenakker.

 • De mogelijkheden voor het bouwen van hofjes voor seniorenwoningen, CPO woningen en een speelplek voor kinderen moeten bij de ontwikkeling van Vrouwenakker West onderzocht worden.

 • Er gaat veel verkeer en veel zwaar verkeer over de N231 door Vrouwenakker, de brug staat regelmatig in storing met grote verkeersopstoppingen tot gevolg. Hier blijvend aandacht voor vragen bij zowel de provincie ZH als NH is noodzakelijk.

 • De effecten van de afsluiting voor vracht- en landbouwverkeer van de Irenebrug in Uithoorn moeten, in overleg met de gemeente Uithoorn, beperkt worden.

 • De verkeerssnelheid op het Nieuwveensjaagpad moet blijvend gemonitord worden.

 • Na de benodigde grondruil ten behoeve van woningbouw in Vrouwenakker West mag de daadwerkelijke ontwikkeling van het plan geen vertraging meer oplopen. Bouwen dus in 2024!

 • De door de gemeente aangekochte terreinen van Vrouwenakker West dienen netjes onderhouden te worden.

 • Wij willen geen grootschalige bedrijvigheid of migrantenhuisvesting in deze kleine kern.

 • Wij willen een adequate aanpak van de herstructurering en sanering van de glastuinbouw met toepassing van de Ruimte voor ruimte regeling met ruimte voor maatwerk. Verpaupering willen we daarmee voorkomen en tegengegaan.

 • Faciliteren van de recreatiemogelijkheden in en om Vrouwenakker. Bijvoorbeeld door wandelroutes op de openbare dijk te markeren, fietsroutes verbeteren en aanleggen, het 3 provinciepunt onder de aandacht brengen.

bottom of page