top of page

René Carlier, raadslid

Getrouwd met Joke Verbeek, 2 dochters. Zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager.

 

renecarlier@natuurlijknieuwkoop.nl

1. Wie ben je (Vertel eens wat meer over jezelf)?
Ik mag mijzelf geen Nieuwkoper noemen maar voel mij er wel één. Ik ben op
11 juli 1958 geboren in Den Haag. In 1959 ben ik in Nieuwkoop komen
wonen en heb op enkele uitstapjes na altijd in Nieuwkoop gewoond. Ik woon
nu een aantal jaren in Zevenhoven.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters en ben de trotse opa van een
kleindochter.


2. Waarom ben je actief in de lokale politiek 
Ik wil politiek actief zijn omdat ik mij zorgen maak over de afstand van
inwoners tot de politiek. Landelijk maar ook lokaal. Van een afstand toekijken
is dan niet mijn stijl.
De benadering van Natuurlijk Nieuwkoop om inwoners meer te betrekken en
te zoeken naar echte samenwerking tussen alle betrokkenen om tot het beste
resultaat te komen, spreekt mij zeer aan. De afgelopen jaren heb ik als
raadslid mij daarvoor ingezet.
Het is lastig om dat goed in te vullen, er is geen panklare aanpak. We zullen
met z’n allen nog veel moeten leren om de inbreng van inwoners goed te
regelen. Daar zullen we zeker nog fouten bij maken, maar het gaat om de
bereidheid om je open te stellen.


3. En waarom Natuurlijk Nieuwkoop?
Lokale politiek is wat mij betreft meer dan het op een goede manier besturen
van een gemeente. Je moet als partij een aantal principes hebben die je bij
ieder besluit toetst. Het is heel eenvoudig om heel pragmatisch zaken te
regelen. Daar is op zich niets op tegen maar daar hoort bij dat je wel vanuit je principes denkt en doet. Dus de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid,
veilig en sociaal en de burger mee laten denken en doen, spelen een
belangrijke rol voor mij bij de keus voor Natuurlijk Nieuwkoop.


4. Wat zijn jouw speerpunten voor de gemeente Nieuwkoop?
Voor mij is wonen het belangrijkste speerpunt. Wonen is voor mij meer dan
alleen zorgen voor voldoende woningen. Wonen is ook een plezierige
leefomgeving én het gevoel van je thuis voelen. Het op een makkelijke
manier vrienden maken en gewoon elkaar op straat groeten.

Mijn tweede speerpunt is verkeersveiligheid. Op een groot aantal plekken kan
en moet de verkeerssituatie worden verbeterd. Dat kan zijn door fietsers en
voetgangers een eigen pad te geven of door de snelheid omlaag te brengen.
Mijn derde speerpunt is het energie zuiniger maken van de sociale
huurwoningen. Er worden stappen gezet maar er kan meer. Door op
energiebesparing in te zetten voorkomen we armoede en financiële nood.


5. Welk speerpunt van Natuurlijk Nieuwkoop heeft jouw meeste
aandacht?

Het speerpunt wonen gecombineerd met het energie zuiniger maken van
woningen.


6. Als je morgen iets kon veranderen of vernieuwen in onze gemeente
wat zou dat dan zijn?

Dat ieder dorp een gezellig dorpshart heeft en dat dat met 1 toverspreuk
gerealiseerd is. Helaas hebben we daar nog wel een paar jaar voor nodig.

7. En wat moet juist altijd behouden blijven?
Het dorpse karakter en gemoedelijkheid. Het elkaar groeten en wat voor
elkaar over hebben en dat we een rijk verenigingsleven houden.


8. Wil je nog iets met ons delen?
De klus van Natuurlijk Nieuwkoop is nog niet af.
Wij zoeken niet de scherpste kantjes op. We zoeken naar draagvlak en
kiezen voor het gezamenlijk optrekken.
Met onze insteek en benadering zorgen wij voor een mooie balans in de
gemeente Nieuwkoop.

"Ik zet mij graag in voor anderen. Vooral door bestuurlijk actief te zijn."

bottom of page