René Carlier, raadslid

Getrouwd met Joke Verbeek, 2 dochters. Zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager.

 

renecarlier@natuurlijknieuwkoop.nl

Vertel eens wat meer over jezelf

Ik mag mijzelf geen Nieuwkoper noemen maar voel mij er wel één. Ik ben op 11 juli 1958 geboren in Den Haag. In 1959 ben ik in Nieuwkoop komen wonen en heb op enkele uitstapjes na altijd in Nieuwkoop gewoond.

Wat betekent onze gemeente voor je?

Ik voel mij thuis in Nieuwkoop. Waarom? Dat is lastig te omschrijven. Uiteraard speelt mee dat ik mijn jeugd in Nieuwkoop heb doorgebracht en dat mijn familie hier woont. Maar het thuis voelen komt bij mij vooral voort uit de openheid
van de inwoners en het gemak waarmee contacten zijn te leggen.


Ik ben naast mijn werk altijd actief geweest in het dorp. Ik ben onder andere lid geweest van de medezeggenschapsraad van de lagere school van mijn dochters, voorzitter van Tennisvereniging Nieuwkoop en de Rotary.
Op dit moment ben ik bestuurslid van Stichting Welzijn Nieuwkoop, bestuurslid van de vereniging Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, bestuurslid van Stichting Preventief op Maat en bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Kromme Mijdrecht.

 

Wat drijft je als kandidaat-raadslid?

Ik heb mij in 2016 aangesloten bij Natuurlijk Nieuwkoop als fractieondersteuner.
Ik breng vooral mijn kennis van het sociale domein in en een portie gezond verstand. Ik wil politiek actief worden/zijn omdat ik mij zorgen maak over de
afstand van inwoners tot de politiek. Landelijk maar ook lokaal. Van een afstand toekijken is dan niet mijn stijl.


De benadering van Natuurlijk Nieuwkoop om inwoners meer te betrekken en te zoeken naar echte samenwerking tussen alle betrokkenen om tot het beste resultaat te komen, spreekt mij zeer aan.
Het is lastig om dat goed in te vullen, er is geen panklare aanpak. We zullen met z’n allen nog veel moeten leren om de inbreng van inwoners goed te regelen. Daar zullen we zeker nog fouten bij maken, maar het gaat om de bereidheid om je open te stellen.

Waarom Natuurlijk Nieuwkoop?

Lokale politiek is wat mij betreft meer dan het op een goede manier besturen van een gemeente. Je moet als partij een aantal principes hebben die je bij ieder besluit toetst. Het is heel eenvoudig om heel pragmatisch zaken te regelen. Daar
is op zich niets op tegen maar daar hoort bij dat je wel vanuit je principes denkt en doet. Dus de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, veilig en sociaal en de burger mee laten denken en doen, spelen een belangrijke rol voor mij als kandidaat voor de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop.

"Ik zet mij graag in voor anderen. Vooral door bestuurlijk actief te zijn."