Onze aandachtspunten voor Woerdense Verlaat

  • Samen met de dorpsraad Woerdense Verlaat en inwoners willen we in gesprek over de toekomst van het Oudenallen terrein en gewenste functies mogelijk maken.

  • Wij willen aandacht voor woningbouw voor de eigen behoefte in deze kern.

  • Wij blijven het behoud van het onderwijs in deze kern waar mogelijk bevorderen. Nieuwe vormen van het bestuur van het basisonderwijs spelen daarbij een belangrijke rol.

  • Kortere aanrijtijden van ambulances waar deze niet aan de norm voldoen.

  • Samen met de dorpsraad Woerdense Verlaat en inwoners willen we stimuleren dat verrommelde locaties worden aangepakt.

  • Een snelle internetverbinding is een must voor inwoners én bedrijven. Natuurlijk Nieuwkoop heeft 2 ambassadeurs die zich hiervoor actief in blijven zetten.

  • Er komen meer recreanten in Woerdense Verlaat en er is te weinig parkeercapaciteit. Wij willen dit knelpunt onderzoeken. Oplossingen moeten bijdragen aan een toegankelijk dorp en zo min mogelijk overlast voor onze inwoners.