top of page

Onze aandachtspunten voor Woerdense Verlaat

  • Er komt een nieuw IKC (Integraal Kind Centrum) Woerdense Verlaat waarin naast basisschool De Meent ook gebouw Beatrix, kinderopvang en een gymnastieklokaal een plek krijgen. Inwoners moeten actief betrokken blijven worden bij de verdere ontwikkeling.

  • Op de locatie van de huidige school komt woningbouw. De dorpsraad en inwoners moeten ook bij deze ontwikkeling actief betrokken worden.

  • We willen een evaluatie van de proef in de Meije ‘Beperking van toegankelijkheid van motoren’ in de weekenden in de zomerperiode. Op basis van de uitkomsten willen we maatregelen treffen voor de Woerdense Verlaat langs de Kromme Mijdrecht.

  • Kortere aanrijtijden van ambulances waar deze niet aan de norm voldoen

  • We willen onderzoek naar de mogelijkheden van de aanleg van een zonneveld op de voormalige vuilstort in het kader van de ontwikkeling van het afwegingskader RES 1.

  • Samen met de dorpsraad Woerdense Verlaat en inwoners willen we stimuleren dat verrommelde locaties worden aangepakt.

bottom of page