top of page

Onze aandachtspunten voor Korteraar

  • Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de zorg voor een goede leefomgeving langs de Korteraarseweg en de stankoverlast van intensieve veeteelt daar op een acceptabel niveau brengen en houden

  • De Hoekse Aarkade, aan het begin van de Korteraarseweg, heeft geen goede parkeerplaats voor bewoners Hoekse Aarkade. Bekeken moet worden of hier oplossingen voor zijn en wie voor de uitwerking zorg kan dragen.

  • We willen de verkeersveiligheid samen met inwoners aanpakken, aandachtspunten daarbij zijn te hard rijden,landbouwverkeer en sluipverkeer richting Aarlanderveen.

  • Een hondenuitlaatplek of kleine speelplaats voor kinderen wordt gemist. Mogelijkheden zijn zeer beperkt maar het is belangrijk te bekijken wat wél kan.

Korteraar en Ter Aar hebben met de dorpsraad “Het Vosje” een goed werkend en enthousiast netwerk dat intensief betrokken moet worden bij de ontwikkelingen in deze kernen. Goede ondersteuning van en samenwerking met de gemeente is belangrijk.

bottom of page