top of page

Doe mee

Onderwijs voor iedereen

Onze scholen zijn gezond en duurzaam. Wij vinden dat goed

onderwijs geld mag kosten. We investeren in de toekomst van onze gemeente.

Zorg voor iedereen

We willen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om zorg, aandacht, welzijn én gezondheid.

Sport & cultuur voor iedereen

Investeren in onze sport- en cultuur verenigingen is investeren in gezondheid,  verbinding tussen mensen, ontspanning en sociale ontmoeting. 

Lees door


 

Denk mee

We vinden het betrekken en mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij alle belangrijke beslissingen van groot belang. Dat is goed gelukt bij het Centrumplan van Nieuwveen, Buytewech-Noord in Nieuwkoop en Vivero in Langeraar.

Lees door


 

basisprogramma2022.jpg

Leef mee

Bouwen en wonen

Iedereen heeft recht op een mooie plek waar het fijn wonen is. Daarom ontwikkelen we nieuwe wijken en verbeteren we bestaande wijken samen met (toekomstige) bewoners.

Duurzaamheid, klimaat en energie

Onze gemeente gaat de voortrekkersrol nemen om met inwoners, bedrijven en organisaties concrete stappen te kunnen maken. We zetten in op energiebesparing en lokale initiatieven.

Fijn en veilig wonen en recreëren in het groen

Het groene open landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hier wil je je veilig voelen en de rust en energie krijgen.

Lees door

bottom of page