Doe mee

Denk mee

Leef mee

Onderwijs voor iedereen

We vinden dat goed onderwijs geld mag kosten. En het is ook hard nodig om hier middelen voor vrij te maken. Investeren in onderwijs is de beste investering voor de toekomst.

Werk voor iedereen
Werk geeft zelfvertrouwen, brengt zelfstandigheid mee en is de basis voor een goed en gezond leven.

Sport voor iedereen
Investeren in sport is investeren in meedoen, saamhorigheid, beweging, ontspanning en gezondheid voor jongen oud.

Zorg voor iedereen
Wij willen dat ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking zo lang als mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen.

Lees door


 

Voor Natuurlijk Nieuwkoop is het betrekken en mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij beslissingen die hun leefomgeving aangaan een tweede natuur. En dat gaat verder dan de traditionele voorlichtingsbijeenkomst. 

Lees door


 

Duurzaamheid
Onze gemeente leunt nog teveel op vervuilende fossiele brandstoffen. We gaan er alles aan doen om sneller dan de landelijke streefdatum 2050 uit millieuvriendelijke energiebronnen te putten.

Recreatie
We hebben prachtige natuur binnen onze grenzen. We bewaken en versterken het groene open landschap dat Nieuwkoop en het Groene Hart zo kenmerkt.

Wonen
Je voelt je beter in een groene wijk. Dat moet gelden voor zowel nieuwe als bestaande wijken. Voor alle verschillende soorten inwoners, in alle fases van hun leven.

Lees door