top of page

Onze aandachtspunten voor Meije

 • Wij vinden het belangrijk het landelijke karakter van De Meije te behouden (beperking van toeristisch gemotoriseerd verkeer)

 • We willen een evaluatie van de proef ‘Beperking van toegankelijkheid van motoren’ in de weekenden in de zomerperiode. Op basis van de uitkomsten willen we maatregelen treffen.

 • Wij willen ons inzetten voor het behoud en de bevordering van een economisch en ecologisch verantwoorde agrarische functie

 • De stikstofproblematiek van de Meije (graslanden) moet actief op de agenda gezet en opgelost worden.

 • Uitbreiden van het aantal fietsafstappunten en recreatieplekken langs de rivier De Meije.

 • Een stringente bewaking van de in goed overleg met belanghebbenden vastgelegde afspraken rond Natura 2000 en het herzien van het beheerplan zijn voor ons belangrijk

 • Kortere aanrijtijden van ambulances waar deze niet aan de norm voldoen

 • Voor nieuw gebruik van de watertoren in de Meije samen met omgeving en betrokken partijen een planontwikkelingen (hotel, toeristische attractie, cultureel erfgoed functie)

 • Ondersteuning van de buurtbus in De Meije

 • Ontwikkelen van een doorsteek vanuit De Meije naar de Noordeinderplas.

 • Wij willen het Oudhoornsepad heropenen en toegankelijk maken.

bottom of page