top of page

Onze aandachtspunten voor Papenveer

  • Verbetering van de verkeersveiligheid langs de Westkanaalweg is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Een vrij liggend fietspad is onze inzet. Het terugdringen van het vrachtverkeer en de verkeerssnelheid moet bij de uitvoering opgepakt worden in samenspraak met ondernemers en aanwonenden.

  • Oplossingen om de verkeersveiligheid in Papenveer te verbeteren moeten in samenspraak met de inwoners opgepakt worden met specifieke aandacht voor de verkeerssnelheid en het (fout)parkeren.

  • Bij de herstructurering van de natte kant van de Paradijsweg moet de toegankelijkheid van het gebied voor inwoners en de bereikbaarheid van de Langeraarse Plassen voor de toekomst gewaarborgd te worden.

  • Natte Kant van de Paradijsweg gaat ontwikkeld worden. Kassen maken plaats voor groen, woningen en wandelgebied. We gaan deze ontwikkeling met belangstelling volgen en daar waar nodig ondersteunen.

  • We moeten doorpakken met de sanering van oud glas en de herstructurering van de bestaande glastuinbouw. Om het gebruik van de Ruimte voor Ruimteregeling te stimuleren moet er meer werk gemaakt worden van het leveren van maatwerk.

  • Sluipverkeer door de kern moet worden tegengegaan.

  • Een speel/hangplek voor jongeren tussen 10 en 16 jaar ontbreekt. We willen de behoefte en mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

  • Een hondenuitlaatplek in Papenveer ontbreekt. Mogelijkheden daarvoor willen we samen met inwoners in kaart brengen.

bottom of page