top of page

Onze aandachtspunten voor Noordeinde (+Zevenhoven)

  • Het vertrek van de basisschool naar het nieuwe IKC in Zevenhoven heeft impact op de leefbaarheid in Noordeinde. Het is belangrijk om samen met dorpsraad en inwoners te bekijken op welke manier ontmoeten en activiteiten behouden mogelijk versterkt kunnen worden.

  • Woningbouwplan De Dobbe wordt ontwikkeld met inbreng van omwonenden, programma in evenwicht met kern Noordeinde.

  • Vestia investeert niet meer in dit gebied, sociale huurwoningen worden steeds duurder. Samen met lokale woningcorporaties moeten wij actief inzetten op alternatieven voor dit woningbezit. Zodat sociale huur ook sociale huur blijft!

  • In de prestatieafspraken met Vestia moet opgenomen worden dat het onderhoud van de sociale huurwoningen op een adequaat niveau wordt gebracht en dat duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

  • Vestia investeert (nog) niet in het verduurzamen van de eigen sociale huurwoningen met financiële gevolgen de bewoners. Mogelijke ondersteuning van huurders voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen vanuit de gemeente moet onderzocht worden, b.v. met steun van de gemeente huurders hun huis laten kopen.

  • De RK kerk met Stiltetuin en oranjerie zijn ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van het Noordeinde. Dat vinden wij belangrijk om te koesteren

bottom of page