top of page

Onderwijs voor iedereen

Onze scholen zijn gezond en duurzaam. Wij vinden dat goed

onderwijs geld mag kosten. We investeren in de toekomst van onze gemeente.

 

#hoedan:

• We investeren in sportvoorzieningen bij de scholen en de samenwerking tussen onderwijs en sportverenigingen

• Onze nieuwe en bestaande scholen moeten coronaproof kunnen ventileren

• We bouwen onderhoudsarme scholen zodat meer geld overblijft voor onderwijs

• Met verstevigde  inzet van jeugdzorg op scholen ondersteunen we leerkrachten en kinderen

 

 

Zorg voor iedereen

We willen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Het gaat daarbij om zorg, aandacht, welzijn én gezondheid.

 

#hoedan:

• Voor onze groeiende groep senioren bouwen we levensloopbestendige woningen

• We bouwen seniorenwoningen waarbij ruimte is om elkaar te ontmoeten

• Met een stevig netwerk van lokale welzijnsorganisaties gaan we eenzaamheid

• We organiseren goede zorg en ondersteuning dichtbij

• We bezuinigen niet -onder de druk van te weinig geld vanuit het rijk- op de jeugdzorg, geen kinderen in de kou

 

 

Sport en cultuur voor iedereen

Investeren in onze sport- en cultuur verenigingen is investeren in gezondheid,  verbinding tussen mensen, ontspanning en sociale ontmoeting. 

 

#hoedan:

• Samen met cultuurorganisaties en verenigingen stellen we een cultuurvisie op

• We zien onze sport- culturele verenigingen niet als kostenpost maar als welzijns- en preventiepartners in onze dorpen

• We stimuleren samenwerking tussen culturele voorzieningen en onderwijs, bijvoorbeeld muziekonderwijs op school

• Sportaccommodaties houden we dichtbij in onze kernen en we versterken het sportaanbod in de openbare ruimte

bottom of page