Onderwijs voor iedereen
We vinden dat goed onderwijs geld mag kosten. En het is ook hard nodig om hier middelen voor vrij te maken. De werkdruk in het onderwijs is veel te hoog, straks zijn er bijna geen mensen meer die onze kinderen nog les geven, veel leerkrachten zitten met een burn-out thuis en de salarissen zijn te laag om nieuwe aan te kunnen trekken. Investeren in onderwijs is de beste investering voor de toekomst.

#hoedan:
• conciërge-uren voor alle basisscholen om de werkdruk te verlichten
• mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzetten op scholen
• extra jeugdhulp om leerkrachten te ondersteunen
• taalachterstanden wegwerken voor kinderen en volwassenen
• onderhoudsarme scholen bouwen waardoor dat geld naar onderwijs gaatWerk voor iedereen

Werk geeft zelfvertrouwen, brengt zelfstandigheid mee en is de basis voor een goed en gezond leven. Voor inwoners die (nog) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt zijn meer stageplekken, vrijwilligerswerk en dagbesteding nodig om actief aan de samenleving mee te kunnen blijven doen.

#hoedan:
• samenwerken met werkgevers, onderwijs, verenigingen en WMO loket
• minder bureaucratie voor werkgevers
• bij opdrachten van de gemeente is 5% van de arbeidsplaatsen voor werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten
• de gemeente biedt stageplekken en werkervaringsplekken
• voldoende ‘beschutte werkplekken’ met begeleidingSport voor iedereen

Investeren in sport is investeren in meedoen, saamhorigheid, beweging, ontspanning en gezondheid voor jongen oud. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke beperking geen belemmering mag zijn.  

#hoedan:
• sportpas voor alle basisscholieren
• de sporthallen en de zwembaden blijven open
• nieuwe IKC’s met goede gymzalen en sportaccommodaties
• buurtsportcoaches ondersteunen verenigingen en onderwijs
• financiële ondersteuning voor sport en cultuur voor volwassen minima


Zorg voor iedereen

Wij willen dat ouderen en mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking zo lang als mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, ook om aandacht, welzijn en gezondheid.

#hoedan:
• kleinschalige zorgteams die flexibel en dichtbij zijn
• een dementievriendelijke gemeente waarin inwoners meer kennis en bewustzijn over dementie hebben en waarin we samenwerken met lokale organisaties
• mantelzorgers ondersteunen en ontlasten
• welzijnsbezoeken voor 80+ door geschoolde vrijwilligers waarbij senioren aandacht krijgen, eventuele problemen gesignaleerd worden en hulp tijdig geregeld kan worden
• goede huisvesting en begeleiding voor mensen met een psychiatrische en psychosociale problematiek, en voor hun omgeving