top of page

Bouwen en wonen
Iedereen heeft recht op een mooie plek waar het fijn wonen is. Daarom ontwikkelen we nieuwe wijken en verbeteren we bestaande wijken samen met inwoners en toekomstige bewoners. Inwoners moeten in de alle fases van hun leven een woning kunnen vinden in onze prachtige gemeente.

 

#hoedan:

• We gaan de komende 8 jaar rond de 1900 nieuwe woningen bouwen

• Wij zetten in op 35 % sociale huur, 15 % middenhuur, 15% goedkope koop en 15% tot een prijs van 355.000 euro

• Zo verkorten we de komende periode de inschrijftijd voor een sociale huurwoning  met minstens 2 jaar

• Sociale huur- en koopwoningen worden maximaal toegewezen aan de eigen inwoners

• We bouwen mee aan woonvormen voor senioren, bijvoorbeeld de zogenoemde knarrenhofjes

• We bouwen groene en duurzame wijken passend in het landschap, dus niet hoog

 

 

Duurzaamheid, klimaat en energie

Onze gemeente gaat de voortrekkersrol nemen om met inwoners, bedrijven en organisaties duurzaamheid, klimaat en energie voor iedereen als een behapbaar thema te krijgen en concrete stappen te kunnen maken. We zetten in op energiebesparing en benutting van de kracht van lokale initiatieven.

 

#hoedan:

• We stellen een deltaplan voor energietransitie op om de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2040 naar nul te brengen en de energietransitie in 2030 in de hoogst mogelijke versnelling te brengen;

• Daarbij hoort goede betrokkenheid van de jongere generatie, die terecht betrokken wil zijn bij haar eigen toekomst en de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk wil beperken

• We zullen –beperkt– zonnevelden nodig hebben en bepalen samen met inwoners wat en waar en hoe

• Geen grote windturbines in ons open en groene gebied

• We stimuleren energiebesparing, minder energiegebruik, kleinschalige opwekking en eisen dat bij grootschalige opwekking het gebied van opwekking voor minimaal 50% meeprofiteert

• Mensen met een te kleine beurs worden ondersteund, opdat zij mee kunnen profiteren en energiearmoede voorkomen wordt

• De gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven door zich als koploper op te stellen

 

Fijn en veilig wonen en recreëren in een groene omgeving

Je wilt graag wonen en recreëren in onze mooie gemeente. Het groene open landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hier wil je je veilig voelen en de rust en energie krijgen.

 

#hoedan:

• Verder verbeteren van de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers, te beginnen bij probleempunten zoals rond Ter Aar

• Aanleg van ontbrekende – recreatieve –  fietsroutes bijvoorbeeld De Hogendijk in Nieuwveen

• Bedrijventerreinen worden ingepakt in het groen

• Uitbreiden van het natuurgebied de Ruygeborg achter Noorden en aansluiten op de Groene Jonker

• De geluidsoverlast en luchtverontreiniging van Schipholverminderen door handhaving van regels en vergunningen

bottom of page