top of page

Doe mee, Denk mee, Leef mee

We vinden het betrekken en mee laten denken van inwoners, organisaties en bedrijven bij alle belangrijke beslissingen van groot belang. Dat is goed gelukt bij het Centrumplan van Nieuwveen, Buytewech-Noord in Nieuwkoop en Vivero in Langeraar. Alle reden om de kennis van inwoners over hun eigen omgeving beter te blijven benutten. Samen weten en kunnen we zo veel méér.

 

#hoedan:

• Bij elk plan wordt van tevoren nagedacht over hoe inwoners bij ontwikkelingen betrokken gaan worden.En in welke vorm we dat gaan doen. Van informeren tot meebeslissen en alles er tussenin

• Dit wordt meegenomen in startnotities en dergelijke. Bij de start bepalen we samen wat nu eigenlijk het probleem of doel is.

• Gebruik maken van nieuwe middelen: ‘Denk Mee Nieuwkoop’ is een goed voorbeeld

• Zodra het weer kan: fysieke bijeenkomsten, samen in gesprek en een volgende stap zetten zodat iedereen mee kan doen

bottom of page