Natuurlijk Nieuwkoop en de energietransitie: Zonder inbreng van inwoners is de Regionale Energiestra

Dat is de mening van de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop in de Nieuwkoopse gemeenteraad. Tijdens de laatste raadsvergadering kwam deze RES aan de orde. Gemeenteraden in de regio Holland Rijnland geven hun wensen en bedenkingen over het stuk. In de Nieuwkoopse raad stelde Natuurlijk Nieuwkoop, dat de participatie van en daarmee het draagvlak onder plannen volstrekt onvoldoende is. Daarom ziet Natuurlijk Nieuwkoop ook deze versie van de RES als een vingeroefening en denkrichting, en allerminst als een bod vanuit de regio aan de overheid. Raadslid Berry Dors: ¨Natuurlijk Nieuwkoop heeft participatie en het vinden van draagvlak hoog in het vaandel staan. Daarover hebben we in maart 2019 al een

Ophef over bouwplannen in Noordeinde

De bouw van een nieuwe school in Zevenhoven is in volle gang. Daardoor komt de locatie van de basisschool de Diamant in Noordeinde vrij. De gemeente Nieuwkoop wil op die locatie graag woningen bouwen en daarom werd er een startnotitie opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze startnotitie ging echter verder dan alleen de locatie waar de school nu staat en dat leidde tot grote ophef onder de omwonenden. Startnotitie Al meteen werd de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop uitgenodigd door een aantal bewoners van de Dobbe. Wat was er aan de hand, zo vertelden zij? Een strook agrarische grond die ooit door de gemeente was aangekocht voor het realiseren van een trapveld, stond nu opgenomen als

Investeren in een goed proces Centrumlocatie Nieuwveen is noodzakelijk

De gemeenteraad heeft op 28 mei geld beschikbaar gesteld voor de proceskosten van het project Centrumlocatie Nieuwveen. Voor dit project is voor de komende 3 jaar € 102.000,- nodig voor de noodzakelijke participatie en begeleiding van het project. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dit proces een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de woningcorporatie én de gemeente. Jarenlang vroegen Nieuwveners aan de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) én de gemeente Nieuwkoop om de zo gewenste herstart van de ontwikkeling van die lege plek in het hart van Nieuwveen. En ook de gemeenteraad drong daar elk jaar op aan. Toch moest er nog flink gedebatteerd worden voordat de raad unaniem met het raadsvoorstel instemde.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop