top of page

Ledenvergadering Natuurlijk Nieuwkoop 15 april

Een geanimeerd gesprek met onze leden over wat er leeft in onze kernen, het politieke klimaat en wat aandacht moet krijgen in de toekomst. Een prima avond in Parola in Langeraar.


In de eerste ledenvergadering in 2024 werd gestart met het nemen van een aantal formele besluiten, waaronder het jaarverslag 2023, de begroting 2024 en de verslagen van het bestuur en fractie. Ook werd een korte toelichting gegeven over de voorbereidingen voor de verkiezingen 2026.


Afscheid bestuurslid Rien van Kessel

Bij het agendapunt "rooster van aftreden bestuursleden" was aangekondigd dat Rien van Kessel zich niet meer verkiesbaar stelde. Na 34 jaar inzet voor de lokale politiek vond Rien dat het genoeg is geweest. Voorzitter Jan Dirven sprak Rien namens de partij toe. Rien kwam in 1990, na de herindeling Nieuwveen/Zevenhoven voor GBS in de raad. Hij maakte zich sterk voor het landelijk gebied en de glastuinbouw en zorgde ervoor dat de Vrouwenakker door het gemeentebestuur niet werd vergeten. Na 12 jaar nam hij afscheid van het raadswerk maar hij bleef betrokken bij onze partij in het bestuur. Rien zijn waardevolle inbreng en enthousiasme heeft al die jaren bijgedragen aan een fijne samenwerking in het bestuur. Met een mooi boeket en een welverdiend applaus werd hij bedankt voor zijn inzet.


In gesprek met elkaar

Na de pauze gingen de leden in 6 groepen uiteen om met elkaar de thermometer te steken in de ontwikkelingen in onze dorpen en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. Na een plenaire terugkoppeling werden de gemaakte notities door de secretaris in ontvangst genomen voor de verslaglegging. Prima inbreng waar zowel de fractie als de werkgroep verkiezingen 2026 hun

voordeel mee gaat doen.

Na afloop kon iedereen onder het genot van een drankje nog even napraten aan de bar.Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page