top of page

De Vriezenweg gaat op de schop - vragen Natuurlijk Nieuwkoop

De impact van de reconstructie van de Vriezenweg voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop is groot. Natuurlijk Nieuwkoop heeft in de Oriënterende Raad van 11 januari vragen gesteld aan het college over communicatie, mogelijke knelpunten voor agrariërs en ambulances.

De gemeente Kaag en Braassem gaat de Vriezenweg reconstrueren. De weg wordt ingericht volgens de eisen van een 60 km/u erftoegangsweg en ook wordt de (fiets)verkeersveiligheid aangepakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op z'n vroegst in de 2e helft van dit jaar plaatsvinden.

Omwonenden en bedrijven van de Vriezenweg worden door de gemeente K&B geïnformeerd. Ook gaat de gemeente Kaag en Braassem inwoners van de gemeente Nieuwkoop informeren over de werkzaamheden.


Vragen Natuurlijk Nieuwkoop:


Communicatie:

De Vriezenweg is een belangrijke weg voor inwoners uit onze gemeente. Met name vanuit Langeraar en Nieuwveen. Het is dé verbinding richting A4 en A44 richting Leiden en Amsterdam.

- Wordt door onze gemeente een communicatieplan gemaakt voor inwoners uit onze gemeente met name Langeraar en Nieuwveen?

- Er gaat veel agrarisch verkeer over deze weg. Aangegeven wordt dat qua timing rekening gehouden gaat worden met bv de oogsttijd.  Gaat het college specifiek aandacht schenken aan de groep agrariërs in onze gemeente en de knelpunten die zij zullen ervaren en hoe deze knelpunten en de mogelijke overlast elders zoveel mogelijk te beperkt kunnen worden?


Drempels en ambulances

Er komen drempels in de Vriezenweg ten behoeve van de verkeersveiligheid. Bekend is dat hulpdiensten, met name ambulances hun tijdwinst vooral halen in het buitengebied door het ontbreken van snelheid beperkende maatregelen zoals drempels. Drempels in het buitengebied hebben een nadelig effect op de aanrijtijden van ambulances. Is hier met de gemeente K&B over gesproken en is advies gevraagd aan de hulpdiensten over de effecten van de plannen voor deze weg voor de hulpdiensten?


Reactie wethouder

De wethouder heeft toegezegd dat in een schriftelijke reactie ingegaan wordt de vragen van Natuurlijk Nieuwkoop. Pien Schrama, fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop, gaf tot slot nogmaals aan dat het informeren van inwoners en het betrekken van met name agrariërs niet alleen een verantwoordelijkheid is van de gemeente Kaag en Braassem maar dat onze gemeente hierin een eigen verantwoordelijk heeft.

(reactie college wordt geplaatst zodra deze is ontvangen 22-2-2024)

Komentáře


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page