top of page

Extra inspraak beleidskader Zonnevelden


Inwoners willen een reactie kunnen geven op het concept beleidskader zonnevelden. Natuurlijk Nieuwkoop vroeg het college dit te organiseren. Na een stellig nee van de wethouder wordt dit extra inspraak moment door de oproep van Natuurlijk Nieuwkoop toch geregeld.

Natuurlijk Nieuwkoop was dit voorjaar aanwezig bij de 4 bijeenkomsten over zonnevelden in de

verschillende kernen. De gemeente ging met inwoners in gesprek om van hen te horen wat zij belangrijk vinden bij mogelijke aanleg van zonnevelden in hun eigen omgeving. Deze inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van een zgn. beleidskader zonnevelden. In dit beleidskader worden criteria voor landschappelijke inpassing van zonnevelden en de ruimtelijke en maatschappelijke randvoorwaarden vastgelegd die gelden bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag voor de aanleg van een zonneveld.


Inwoners willen inspraak

Tijdens die bijeenkomsten werd regelmatig aangegeven dat inwoners nadrukkelijk de behoefte hebben om, nog ruim vóór besluitvorming over het beleidskader, te kunnen reageren op het voorlopig ontwerp oftewel het concept het beleidskader. Inwoners hebben nog geen beeld hoe hun inbreng vertaald wordt in criteria voor de aanleg van zonnevelden. Daarom willen zij er niet alleen kennis van kunnen nemen maar vinden ze het belangrijk dat zij er ook nog op kunnen reageren.


Oproep Natuurlijk Nieuwkoop

Daarom riep Natuurlijk Nieuwkoop, bij monde van fractievoorzitter Pien Schrama, in de raad van 29 juni het college op om een extra inspraakmoment in het proces in te lassen. Wethouder De Ridder was op dat moment niet te bewegen de oproep te honoreren omdat er eerder een procesafspraak was gemaakt en daar zat dit participatiemoment niet in. Ondanks een tweede poging van Pien Schrama, “versta de kunst om te luisteren naar de behoefte van inwoners“ bleef het nee.


Na nee toch ja

Op 13 september ontving de raad een brief van het college waaruit blijkt dat het college het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop toch heeft overgenomen; er komt een extra mogelijkheid voor inwoners en stakeholders om te reageren op het concept beleidskader. Verwacht wordt dat het extra inspraakmogelijkheid dit najaar georganiseerd wordt. Daarna zal de raad over het concept beleidskader, inclusief de reacties van inwoners, met elkaar in discussie gaan voordat er een definitief voorstel aan de raad voor besluitvorming wordt voorgelegd. Achter de schermen is er blijkbaar toch geluisterd!


Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page