top of page

Er komen flexwoningen in Ter Aar en ze komen daar!

Locatie in Ter Aar noordoost plotsklaps definitief aangewezen voor flexwoningenNaar aanleiding van het raadsvoorstel voor een nieuwe locatie voor Volkstuinvereniging De Geschikte Peer in Ter Aar is tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 december plotsklaps de huidige locatie van deze vereniging in Ter Aar noordoost definitief aangewezen als locatie voor flexwoningen. Het voorstel om af te wijken van het afgesproken participatie- en besluitvormingsproces over locaties voor flexwoningen  is ingediend door VVD, SBN en CDA en door hun meerderheid in de raad aangenomen.  

 

Geen inbreng omwonenden vooraf

Natuurlijk Nieuwkoop is vóór het realiseren van flexwoningen maar wel volgens de, met de raad en inwoners, gemaakte afspraken over het proces. Het voorstel van de coalitiepartijen om de gemaakte afspraken te negeren en dus de inbreng van omwonenden vooraf niet nodig te vinden, vindt Natuurlijk Nieuwkoop getuigen van onbetrouwbaar besturen en geen recht doen aan de bijdrage die inwoners kunnen leveren. Daarom heeft de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop tegen het amendement van de coalitie gestemd.

 

De afspraken voor het realiseren van flexwoningen in de gemeente Nieuwkoop zijn gemaakt na de onzorgvuldige aanpak van het college in 2022 voor flexwoningen op een locatie aan de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen. Het college had op die locatie in plaats van draagvlak veel weerstand gecreëerd en werd, mede door het pleidooi van Natuurlijk Nieuwkoop, door de raad teruggefloten. Toen waren ook de coalitiepartijen van mening dat je zo niet met inwoners moet omgaan. Daarna zijn afspraken gemaakt over het proces waarbij inbreng van inwoners een belangrijk onderdeel is voordat een definitief besluit wordt genomen.

 

De bocht afsnijden

Maar bij de eerste de beste locatie gaat het in de ogen van Natuurlijk Nieuwkoop wéér mis. De

coalitiepartijen zagen bij het voorstel voor verplaatsing van De Geschikte Peer een kans om de volkstuinenlocatie in Ter Aar noordoost direct definitief aan te wijzen voor flexwoningen. Het afgesproken proces, waarbij omwonenden van deze locatie vooraf geïnformeerd en betrokken moeten worden, is nu letterlijk een bocht afgesneden. Omwonenden van de locatie Ter Aar noordoost hebben notabene begin november nog een brief op de mat gekregen waarin de gemeente aangaf dat het belangrijk is dat inwoners meedenken en dat het proces zorgvuldig moet gebeuren. Uitstel naar het voorjaar was nodig omdat nog niet alle onderzoeken waren afgerond, maar in 2024 zouden ze betrokken gaan worden. Hoe valt dit te rijmen?

 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Wethouder de Ridder omarmde het amendement “omdat het veel maatschappelijke baten oplevert”. De procesafspraken waarop inwoners zouden moeten kunnen vertrouwen zijn ineens van ondergeschikt belang voor zowel de wethouder als de coalitiepartijen. Met de steun van de hele coalitie en het college worden de omwonenden nu overvallen met een definitief besluit zonder dat ze daarvoor een voorstel hebben zien aankomen, laat staan dat ze er vooraf iets over konden inbrengen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er is van de les bij de W.P. Speelmanweg weinig geleerd.

Komentarze


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page