Bernadette Wolters legt om gezondheidsreden haar functie als wethouder neer

Bernadette Wolters heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten om haar functie als wethouder in de gemeente Nieuwkoop neer te leggen. De afgelopen tijd kreeg zij te maken met de nodige fysieke problemen door ziekte en ongevallen. Het herstel daarvan is onvoldoende gelukt, en kost veel energie. Zij heeft daardoor, tot haar spijt, moeten constateren dat zij over onvoldoende energie beschikt om de verantwoordelijkheden van het wethouderschap op dit moment voldoende in te kunnen vullen. De grote uitdagingen die de komende tijd wachten vragen om maximale inzet. Bernadette werd begin 2018 door onze partij Natuurlijk Nieuwkoop voorgedragen om de portefeuilles jeugd, zorg, onderwijs, werk en inkome

Meer overlast van vliegtuigen in de gemeente Nieuwkoop bij verleggen van de startroute van de Aalsme

Op verzoek van de gemeente Uithoorn wordt onderzocht of de startroute vanaf de Aalsmeerbaan naar het westen kan worden verlegd. Als dit door gaat zal in de gemeente Nieuwkoop de overlast van vliegtuigen toenemen. Over deze ontwikkeling heeft Natuurlijk Nieuwkoop samen met het CDA en SBN vragen gesteld aan het college. Met deze vragen willen we bereiken dat duidelijk wordt welke invloed de gemeente Nieuwkoop kan uitoefenen op het onderzoek en dat ook duidelijk wordt op welke wijze inwoners van de gemeente Nieuwkoop worden betrokken bij het onderzoek. We willen voorkomen dat de route zo maar wordt verlegd. We beseffen dat de overlast van Schiphol moet worden verdeeld over de verschillende geme

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop