top of page

Toch energietoeslag voor inkomens tussen 120% en 130% van het sociaal minimum

Een 2e poging van Natuurlijk Nieuwkoop was op 13 april nodig om het college opnieuw de opdracht te geven een energietoeslag in 2023 aan huishoudens tot 130% van het sociaal minimum uit te gaan keren.


10 November 2022 > 1ste poging Motie "Verruiming regeling energietoeslag"

In november diende Natuurlijk Nieuwkoop een motie* in om ook de groep huishoudens tussen 120% en 130% van het sociaal minimum een energietoeslag toe te kennen. Dit voorstel werd door de meerderheid van de raad gesteund en het college moest ermee aan de slag.

Motie SBN NN D66 Verruiming regeling energietoeslag
.pdf
Download PDF • 112KB

College: energietoeslag voor de groep 120%-130% niet nodig en te duur

Eind maart stelde het college de raad voor om de in november 2022 aangenomen motie niet uit te voeren. Het college is bij de uitwerking van motie “verruiming regeling energietoeslag” tot de conclusie gekomen dat de groep huishoudens tussen 120 en 130 % van het sociaal minimum niet in aanmerkingen zouden hoeven en moeten komen voor een energietoeslag. Dit omdat er een aantal regelingen zijn die tegemoet komen aan de gestegen kosten en het ingevoerde energieplafond. Daarbij zou het uitvoeren van de motie de gemeente teveel geld zou gaan kosten.


13 april 2023 > Amendement "Verruiming regeling energietoeslag 2e poging"

Natuurlijk Nieuwkoop vindt het belangrijk dat deze huishoudens wél een energietoeslag in 2023 kunnen aanvragen. Daarom hebben wij, wederom gesteund door D66 en SBN, aan de raad voorgesteld om deze groep dit jaar €500 per huishouden te verstrekken. Pien Schrama, fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop: "Wij zijn van mening dat deze inwoners, ondanks het energieplafond, gezien het inkomen verhoudingsgewijs veel geld aan energielasten kwijt is. En dat deze mensen veelal niet de middelen hebben om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en vooral bezig zijn om met alle zorgen te proberen het hoofd boven water te houden. Voor deze groep met een laag inkomen is €500 erg veel geld en zo’n bedrag kan bijdragen om het hoofd boven water te houden in plaats van kopje onder te gaan."

Het ingediende amendement** van Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SBN is door de meerderheid van de raad gesteund. De VVD was in november tegen en bleef ook op 13 april tegen ons voorstel. Wanneer de wet en bijbehorende regelgeving het toelaten moet het college deze 2e poging dit jaar gaan uitvoeren.

Amendement NN - D66 - SBN Verruiming regeling energietoeslag 2e poging
.pdf
Download PDF • 120KB

Wachten op nieuwe landelijke wetgeving

Er komt een energietoeslag voor 2023 maar het is nog niet bekend wanneer inwoners deze kunnen aanvragen. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is. Het college kan daarom pas met de uitvoering van het amendement starten zodra dit mogelijk is binnen de aangepaste wet en regels. Verwacht wordt dat hierover begin juli duidelijkheid komt. Het besluit van ons voorstel en is daarom aangevuld: een energietoeslag ad € 500,- toe te kennen aan huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum in 2023 zodra dit mogelijk is.


* een motie is een opdracht aan het college

** een amendement is een aangepast besluitComments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page