Eindelijk schot in ontwikkeling Centrumlocatie Nieuwveen!

Goed nieuws! Er zijn door de gemeente Nieuwkoop en de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) positieve stappen gezet om vaart te zetten achter een nieuw plan voor de locatie AH Kooistrastraat in het hart van Nieuwveen, voorheen woonzorgzone. Overeenstemming kaders Directeur WSN Caroline Nolet informeerde de raad in de meningsvormende raad op 17 oktober. Ze vertelde dat er in constructief overleg met de gemeente overeenstemming is bereikt over belangrijke kaders/uitgangspunten voor het plan. Het is de bedoeling dat: er een verbinding, een groene corridor, komt tussen de AH Kooistrastraat en het park van Ipse De Bruggen/Ursula er 40 tot 50 appartementen voor senioren en starters komen en 10 voor clië

1ste inloopspreekuur gemeenteraad op 17 oktober

Inloopspreekuur Deel uw ideeën, plannen of zorgen met de raad tijdens het eerste inloopspreekuur van de gemeenteraad op donderdagavond 17 oktober, 19:00 - 19:45 uur. Lees meer op de website van de gemeente Nieuwkoop: Inloopspreekuur gemeenteraad Programmabegroting Op 16 en 17 oktober bespreken de fracties onderwerpen die betrekking hebben op de najaarsnota en de Programmabegroting 2020-2023. De begroting wordt op 7 november door de raad vastgesteld. Klik hier voor de digitale publieksversie van de begroting Mening inwoners Op de website van de gemeente kunt u meer lezen over de begroting, de door de fracties aangeleverde discussiepunten en hoe u uw mening kan laten horen: Programmabegroting

Wel of geen subsidie voor de Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop i.o.?

Natuurlijk Nieuwkoop is voorstander van een samenwerkingsverband tussen hockey-en tennisverenigingen voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. Wij erkennen dat er een scheve verhouding is in de bijdragen vanuit de gemeente voor de verschillende veldsporten, dat is historisch zo gegroeid. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de nieuwe visie op sport en bewegen de basis moet gaan leggen voor een toekomstbestendige subsidieregeling voor alle buitensport verenigingen. Waarbij we het verschil in financiële waardering tussen voetbal, tennis en hockey in de toekomst gaan opheffen. Steun voor duurzame investeringen Maar zover is het

Natuurlijk Nieuwkoop: Meer aandacht voor draagvlak en beter nadenken over uitrol van windturbines en

Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland In de raadsvergadering op 26 september kwam aan de orde de indiening van een zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de Agenda van Holland Rijnland voor de periode 2019-2023. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten rond Alphen en Leiden en de Bollenstreek. Nieuwkoop is onderdeel van de Regio Holland Rijnland. In de agenda worden de activiteiten van Holland Rijnland weergegeven. Energietransitie Natuurlijk Nieuwkoop een wijziging voorgesteld op de zienswijze die de raad inbrengt op de Regionale Agenda van Holland Rijnland. Het gaat met name over het onderwerp energietransitie. In maart van dit jaar heeft de raad hier

Stikstof - Nieuwkoop - PAS

Het stikstof vraagstuk is erg actueel en heeft ook consequenties voor de gemeente Nieuwkoop, onze inwoners en ondernemers . Waar gaat het nu eigenlijk om?

Wethouder Wolters inwoner van Nieuwkoop

In de afgelopen zomer is wethouder Bernadette Wolters verhuisd naar de gemeente Nieuwkoop. Bernadette had bij haar aantreden in 2018 aangegeven bereid te zijn naar onze gemeente te verhuizen en naar een geschikte woning op zoek te gaan. Totdat het zover was werd door de gemeenteraad ontheffing gegeven omdat Bernadette buiten de gemeente woonde (gemeente Alphen aan den Rijn). Zo'n ontheffing wordt voor één jaar afgegeven en deze is in het voorjaar 2019 opnieuw gegeven. Wij zijn blij dat het haar gelukt is om een fijne woning te vinden en dat ze nu als inwoner van onze gemeente haar werk als wethouder kan voortzetten. Het bestuur en fractie van Natuurlijk Nieuwkoop wensen haar veel woonplezie

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop