top of page

Wel of geen subsidie voor de Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop i.o.?


Natuurlijk Nieuwkoop is voorstander van een samenwerkingsverband tussen hockey-en tennisverenigingen voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. Wij hebben hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd. Wij erkennen dat er een scheve verhouding is in de bijdragen vanuit de gemeente voor de verschillende veldsporten, dat is historisch zo gegroeid. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de nieuwe visie op sport en bewegen de basis moet gaan leggen voor een toekomstbestendige subsidieregeling voor alle buitensport verenigingen. Waarbij we het verschil in financiële waardering tussen voetbal, tennis en hockey in de toekomst gaan opheffen.

Steun voor duurzame investeringen

Maar zover is het nog niet. Pien Schrama; “de nieuwe visie komt in het 1ste kwartaal van 2020 en de uitwerking in subsidieverordening en regels zal daarna nog de nodige tijd vergen. Wij verwachten niet dat dit binnen een jaar gereed is. Natuurlijk Nieuwkoop is bereid om nu een subsidie voor duurzame investeringen aan de nieuw op te richten Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop (SSN) toe te kennen.” Natuurlijk Nieuwkoop steunde daarom in de besluitvormende raad van 26 september een initiatiefvoorstel om te investeren in led-verlichting voor de sportvelden van de tennisverenigingen. Vanwege het lange proces tot nu toe en de ongewisse tijdsduur tot aan de uitwerking van de visie op sport en bewegen. Voor een stap naar duurzamere sportcomplexen en zodat de aangesloten verenigingen wat ruimte krijgen voor al hun uitdagingen.

Bij de stemming in de raadsvergadering over het voorstel staakten de stemmen (10 voor en 10 tegen). Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit voorstel opnieuw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd kan worden.

Toelichting

Vanaf het voorjaar 2017 zijn de Nieuwkoopse tennisverenigingen en de hockeyverenigingen door de gemeenteraad gestimuleerd om samen te gaan werken in het kader van beheer en exploitatie van hun sportvelden. Met als voorbeeld de positieve samenwerking tussen de voetbalverenigingen in StiBuNi. De hockey- en tennisverenigingen zijn met elkaar, en ondersteund door de gemeente, hard aan het werk gegaan om de stand van zaken van het onderhoud en vervanging van de sportvelden in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie hebben de verenigingen het college een budget gevraagd voor onderhoud en vervanging van de velden. Het college heeft in 2018 aangeven deze aanvraag pas in behandeling te willen nemen nadat de visie op sport en bewegen gereed is. Het initiatiefvoorstel wat op 26 september in de raad is besproken stelt voor om, vooruitlopend op de nieuwe visie en het in behandeling nemen van ed subsidieaanvraag, een budget toe te kennen voor duurzame investeringen - led verlichting.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page