Overlast motoren Woerdense Verlaat

De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld en aandacht gevraagd voor de overlast die bewoners aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat ervaren van met name motorrijders. Bewoners vinden dat hun woongenot wordt aangetast door de geluidsoverlast van toeristisch verkeer en de verkeersonveiligheid die mede daardoor ontstaat. Ondanks diverse meldingen bij de gemeente heeft dit nog niet tot een bevredigende oplossing geleid. Reactie B&W: Het college heeft in een reactie op de vragen van Natuurlijk Nieuwkoop aangegeven dat de gemeente samen met de gemeente De Ronde Venen en in samenspraak met ondernemers/bedrijven en aanwonenden van de Amstelkade gaat zoeken naar een passe

Reactie gemeente Nieuwkoop op luchtvaartnota: overlast Schiphol moet minder!

Op 2 juli heeft de raad een zienswijze op de Ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van de gemeente Nieuwkoop. Deze is de laatste jaren enorm onder druk komen te staan, de balans tussen groei/economie en leefbaarheid is zoek. Onlangs is de Luchtvaartnota verschenen. Inwoners, organisaties en overheden kunnen een zienswijze indienen om te laten weten hoe zij er over denken. De luchtvaartnota maakt melding van een verdere groei van het vliegverkeer. Wat nog meer overlast zal veroorzaken. Nieuwkoop vindt dat de Luchtvaartnota veel te abstract is en geen richting geeft aan het oplossen van het belangrijkste probleem: de beloof

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK

© 2017 door Natuurlijk Nieuwkoop