top of page

Overlast motoren Woerdense Verlaat


De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld en aandacht gevraagd voor de overlast die bewoners aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat ervaren van met name motorrijders. Bewoners vinden dat hun woongenot wordt aangetast door de geluidsoverlast van toeristisch verkeer en de verkeersonveiligheid die mede daardoor ontstaat. Ondanks diverse meldingen bij de gemeente heeft dit nog niet tot een bevredigende oplossing geleid.

Reactie B&W:

Het college heeft in een reactie op de vragen van Natuurlijk Nieuwkoop aangegeven dat de gemeente samen met de gemeente De Ronde Venen en in samenspraak met ondernemers/bedrijven

en aanwonenden van de Amstelkade gaat zoeken naar een passende oplossing die proportioneel is en ook qua handhaving effectief. Overwogen wordt om aan te sluiten bij de maatregel die volgend jaar door de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden wordt in gevoerd in de Meije:

in het voorjaar en zomerperiode afsluiting voor motorvoertuigen op twee wielen in het weekend en op feestdagen.

Op bezoek bij bewoners:

In juni hebben Berry Dors en Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) een bezoek gebracht aan de Amstelkade en met bewoners gesproken. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop besloten schriftelijke vragen te stellen.

Lees hier de schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop met de reactie van B&W

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page