top of page

Woonzorgvisie te mager


De door het college opgestelde woonzorgvisie is wat Natuurlijk Nieuwkoop nog niet af. Er worden belangrijke elementen gemist en dat bleek ook uit de inbreng van diverse fracties tijdens de meningsvormende raad op 11 april. Ondanks dat er tijd genoeg was om de visie aan te vullen met de inbreng van de raad is daar door een meerderheid van diezelfde raad tijdens de besluitvormende raad op 25 april niet voor gekozen. De visie werd onaangepast vastgesteld. De Natuurlijk Nieuwkoop fractie stemde daarom tegen het raadsvoorstel.


Waar gaat de woonzorgvisie over

De woonzorgvisie geeft inzicht in de ontwikkeling van ouderen en aandachtsgroepen, welke uitdagingen er de komende jaren zich gaan voordoen en we daar als gemeente mee omgaan.


Visie van Natuurlijk Nieuwkoop op de Woonzorgvisie

De woonzorgvisie is wat Natuurlijk Nieuwkoop betreft niet alleen opgesteld omdat vanuit het rijk 'n oproep is gedaan om zo’n visie te ontwikkelen. We willen vooral zelf zo’n visie hebben als onderdeel van de woonvisie én om te gebruiken bij toekomstige ontwikkelingen in  onze dorpen waar het gaat over het sociaal domein en de leefomgeving. Want het gaat niet alleen over wat we willen bouwen, het gaat ook over het sociaal domein en de leefomgeving.

Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de visie o.a. aangescherpt zou moeten worden op de volgende punten:

-          zowel in het raadsvoorstel als in de visie komt de onlangs vastgestelde lokale preventieve agenda niet voor.

-          de verbinding met de leefomgeving wordt niet of nauwelijks gemaakt

-          we zetten in op woonzorgcirkels maar pas d.m.v. doorvragen werd een beetje duidelijk waar het college mogelijkheden daartoe ziet.

-          we sommen veel soorten woonconcepten op maar waar gaan we voor en wanneer?


Daarbij is Natuurlijk Nieuwkoop van mening dat er een zeer onduidelijke route door het college werd gekozen. Was het eerst de bedoeling om te horen wat de raad mist en wat door de raad meegegeven zou worden ter aanscherping van de visie bleek het later de bedoeling van het college dat de visie zonder de inbreng van de raad vastgesteld werd op 25 april. We raakten het spoor bijster en moeten nu maar zien wat er met de door de raad ingebrachte punten gedaan wordt.
Commentaires


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page