top of page

Reactie gemeente Nieuwkoop op luchtvaartnota: overlast Schiphol moet minder!


Op 2 juli heeft de raad een zienswijze op de Ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld. In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van de gemeente Nieuwkoop. Deze is de laatste jaren enorm onder druk komen te staan, de balans tussen groei/economie en leefbaarheid is zoek.

Onlangs is de Luchtvaartnota verschenen. Inwoners, organisaties en overheden kunnen een zienswijze indienen om te laten weten hoe zij er over denken. De luchtvaartnota maakt melding van een verdere groei van het vliegverkeer. Wat nog meer overlast zal veroorzaken. Nieuwkoop vindt dat de Luchtvaartnota veel te abstract is en geen richting geeft aan het oplossen van het belangrijkste probleem: de beloofde balans tussen hinderbeperking en economische belangen.

Zienswijze gemeente Nieuwkoop

“Het woord GROEI, voorzitter, komt 77 keer voor in de luchtvaart nota en niet in de zin dat die beteugeld moet worden” aldus Berry Dors, raadslid Natuurlijk Nieuwkoop

Van veel kanten zullen zienswijzen worden ingediend. Er liggen al zienswijzen van het cluster Groene Hart en van de Bestuurlijke regie Schiphol , de BRS. Organisaties waaraan ook de gemeente Nieuwkoop deelneemt. De raad van Nieuwkoop is van mening dat een zienswijze vanuit Nieuwkoop er toe doet en dus ook moet worden ingediend. De zienswijze moet er voor 9 juli liggen, anders telt-ie niet. De minister heeft er lang over gedaan om de luchtvaartnota te maken, zienswijzen daarentegen moeten onder stoom en kokend water worden gemaakt.

Overlast en gezondheid

De gemeente Nieuwkoop ligt met veel kernen in de aan- en uitvliegroutes van Schiphol. We weten allemaal wat dat betekent. Er is veel geluidsoverlast.

Berry Dors: “Maar ook andere gezondheidsaspecten spelen een belangrijke en bedenkelijke rol. Om nog niet te spreken van de problemen met het ontwikkelen van bouwlocaties met name in de gevoelige 20 KE gebieden. En als het aan de Minister ligt groeit het, met in achtname van een aantal boterzachte condities, allemaal gewoon door.”

De concept zienswijze die door het college was opgesteld is door de raad nog verder aangevuld waardoor de Nieuwkoopse zienswijze nog beter werd. Natuurlijk Nieuwkoop heeft van harte ingestemd met deze zienswijze en we zijn blij dat we het dossier Schiphol (en luchtvaart) tot een serieus raadsbreed onderwerp hebben gemaakt.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • facebook.com/natuurlijknieuwkoop
  • @natuurlijkNK
bottom of page